Maasstad Ziekenhuis oneens met berichtgeving NOS

Array

Op 12 juli werden wij geconfronteerd met nieuwe publicaties van de NOS over de uitbraak van de multiresistente bacterie in ons ziekenhuis.
Deze publicaties zijn suggestief, voorbarig en deels onjuist te noemen.
Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om alsnog op een aantal beweringen uit die publicaties in te gaan.

Kweken Oxa-48 producerende bacterie
In de publicaties van de NOS wordt ten onrechte beweerd dat wij al in januari 2011 hebben getest op de aanwezigheid van een Oxa-48 producerende bacterie. Dat is onjuist. Wij waren pas in mei 2011 in staat deze testen uit te voeren. In mei zijn wij de patienten, van wie kweekmateriaal was bewaard, achteraf gaan testen op de Oxa-48 producerende bacterie.
Desondanks werd in het NOS Journaal van 12 juli een geanonimiseerd medisch dossier aangedragen van een patient waaruit het tegendeel zou blijken. Het getoonde testresultaat dateert uit juni 2011 en niet van 28 januari 2011.
Hygienemaatregelen
Tevens zegt de NOS dat wij elementaire regels voor de indamming van infecties aan onze laars hebben gelapt. Wij volgen elke richtlijn op. Wat wel duidelijk is, is dat gedurende deze epidemie onze maatregelen niet altijd succesvol zijn uitgevoerd. Zoals eerder al aangekondigd gaan we alle mensen die in aanraking zijn gekomen met patienten die de bacterie hebben onderzoeken. Het onderzoek en het verscherpen van de maatregelen voeren we in nauwe samenwerking met experts van RIVM en UMCU uit. Op deze wijze willen wij de epidemie onder controle krijgen.
Uit eigen onderzoek van geteste patienten blijkt niet dat wij een patient zeven weken na een positieve kweek pas in isolatie hebben genomen. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving.
Onafhankelijk onderzoek
In de pers wordt gesuggereerd dat er 21 patienten overleden zijn aan de Oxa-48 producerende bacterie. Het is op dit moment door niemand vast te stellen of patienten overleden zijn aan of met de bacterie. Immers, mensen die op de IC liggen zijn ziek, vaak ernstig ziek. Er is een onafhankelijk onderzoek ingesteld om te onderzoeken wat de bijdrage van het hebben van de Oxa-48 producerende bacterie is geweest aan het overlijden van patienten op de IC. In de komende maanden worden de dossiers onderzocht door een werkgroep onder leiding van een onafhankelijke hoogleraar Intensive Care die is aanbevolen door het RIVM. Begin september worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Recente artikelen