Geen verlamming door Mexicaanse-griepvaccin

Vaccins tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) hebben niet gezorgd voor een groter risico op het Guillain-Barré-syndroom, dat spierverlamming veroorzaakt. Dit verband werd veelvuldig gesuggereerd tijdens de pandemie van 2009. Ten onrechte, blijkt nu uit een grootschalig Europees onderzoek.

De resultaten van het onderzoek zijn deze week gepubliceerd in het British Medical Journal.

Verdenking
In 1976 werd tijdens een grieppandemie in de Verenigde Staten een vaccin in verband gebracht met GBS, waarna de vaccinatie abrupt werd afgebroken. Onderzoek in de jaren hierna toonde aan dat er nauwelijks of helemaal niet sprake was was een verhoogd risico, maar de verdenking van griepvaccinatie als ’trigger’ van het Guillain-Barré-syndroom bleef bestaan.

Vijftig miljoen
Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) besloot daarom tot onderzoek onder vijftig miljoen Europeanen die in 2009 zijn gevaccineerd tijdens de pandemie van Nieuwe Influenza A (Mexicaanse griep). Na analyse van deze omvangrijke groep mensen, afkomstig uit vijf landen, bleek er geen significant verband te bestaan tussen de griepvaccinatie en een groter risico op Guillain-Barré.

Spierzwakte
Het Guillain-Barré-syndroom is een zeldzame neuromusculaire aandoening, die leidt tot disfunctioneren van de spieren. In Nederland worden ieder jaar 150 tot 300 mensen door het syndroom getroffen. Patienten die aan de ziekte lijden, verliezen in korte tijd hun spierkracht. Guillain-Barré manifesteert zich zowel bij mannen als bij vrouwen en is niet leeftijdgebonden. De ernst van de ziekte kan sterk varieren, van nauwelijks merkbare spierzwakte tot een vrijwel volledige verlamming.

Ervaringen
Meer informatie, waaronder patientenervaringen, is te vinden op de website www.guillain-barre.nl.
Lees ook het artikel over GBS in Monitor, het magazine van het Erasmus MC. Een artikel over vaccinaties is eveneens te vinden in Monitor.

.

Recente artikelen