Health & Technology 2011

0
144

Het kabinet constateert dat zorginnovatie in Nederland te traag gaat, want de zorgsector staat voor grote uitdagingen (kwaliteit, betaalbaarheid, bemensbaarheid). Medische technologie kan hiervoor antwoorden bieden, mits toegespitst op de werkelijke behoeften.

Reden om op Health & Technology 2011 de medische vraag – van patient en zorgprofessional – centraal te stellen: hoe kan die vraag productontwikkeling en zorginnovatie sturen? Daarmee sluit Health & Technology 2011 aan bij de maatschappelijke actualiteit.

Keynotes
Alleen door vergaande samenwerking kunnen gespecialiseerde partijen rond medische productontwikkeling tot de noodzakelijke versnelling van innovatie komen. Deze inspanningen hebben echter alleen kans van slagen als de behoeften van patienten en zorgprofessionals centraal staan. De 4 keynotes gaan in op deze behoeften:

 • de investeringsagenda voor medische producten (‘Nieuw en Nodig’)
 • arbeidsbesparende technologie / innovaties
 • adviezen van de Topsectoren ‘Life Sciences’ en ‘High Tech Systems’ aan de regering
 • de rol van consumenten producten als medical device (smart phones, e.d.)

Parrallel Sessies
Versnelling van “medical demand driven innovatie” heeft de grootste kans van slagen als alle partijen hun competenties optimaal kunnen inzetten. De 3 parallelle lezingen tracks van Health & Technology 2011 zijn daarom gericht op:

 • hoe om te gaan met condities en mogelijkheden in deze sterk gereguleerde sector
 • hoe te leren van ervaringen uit succesvolle én minder succesvolle business cases
 • kennis nemen van actueel, kansrijk onderzoek.

Meet & Match
Health & Technology 2011 biedt in alle opzichten een uniek platform voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking middels:

 • actuele ontwikkelingen, praktijkervaringen en kansen uit vraaggestuurd, kansrijk onderzoek
 • interactieve workshops voor aanscherping van focus
 • gerichte meet&match
 • expo van competenties van toegespitste organisaties

Voorregistratie = tijdwinst
Wij verwachten op 13 en 14 september grote aantallen bezoekers. Neem daarom nu één minuut de tijd om u te registreren voor Health & Technology 2011 via internet. U hoeft dan niet in de rij te staan omdat u vooraf uw toegangsbadge ontvangt.