NPCF-reactie op EPD-doorstart

Nederlandse Patienten Consumenten Federatie
De NPCF is onder voorwaarden akkoord met een eventuele doorstart van het Elektronisch Patienten Dossier (EPD). De NPCF wil weten hoe en door wie patienten straks geïnformeerd worden. ‘Iedereen heeft er recht op goed en volledig voorgelicht te worden over de voor- en nadelen van een EPD’, zegt NPCF-directeur Wilna Wind. ‘Pas dan kun je als patient een goede afweging maken: geef je wel of geen toestemming voor elektronische uitwisseling van jouw medische gegevens’.

De NPCF reageert daarmee op het plan dat een samenwerkingsverband tussen vijf koepels van artsen en apothekers heeft opgesteld om het EPD alsnog vlot te trekken. Hierdoor zou de investering van 300 miljoen euro door het Rijk niet voor niets zijn geweest.
De NPCF maakt zich al jaren sterk voor een goede, betrouwbare en veilige informatievoorziening in de zorg. De NPCF vindt een landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens in het belang van de patient en patientveiligheid.

‘Medische gegevens kunnen op ieder moment en op iedere plek voor patienten van belang zijn,’ zegt Wilna Wind. ‘Een overzicht van de actuele medicatie moet overal waar een patient komt beschikbaar zijn. Dus vinden wij dat medische gegevens met een patient mee moeten kunnen reizen door heel Nederland, en daar is een landelijke infrastructuur voor nodig.’

De NPCF heeft ten aanzien van het EPD een aantal voorwaarden waar het ook bij een mogelijk doorstart aan vasthoudt. Zo vindt de NPCF dat patienten toegang moeten hebben tot hun eigen gegevens. Patienten moet kunnen zien wie hun gegevens wanneer heeft geraadpleegd. En de NPCF wil dat patientenorganisaties worden betrokken bij de ontwikkeling van het EPD.

‘Bij een eventuele doorstart moeten patienten-(organisaties) medezeggenschap krijgen,’ stelt Wilna Wind. ‘Wij willen een structurele rol hebben bij besluitvorming over het elektronisch patientendossier: welke gegevens staan erin, tussen wie worden ze uitgewisseld en waarom?’

De NPCF heeft bij een eventuele doorstart een aantal vragen waar antwoord op moet komen. Hoe worden patienten geïnformeerd en door wie? Waar moeten patienten straks terecht met vragen en klachten? En wat als onverhoopt blijkt dat de organisaties die nu aan de deadline werken de deadline niet halen? Dat heeft grote consequenties voor de patient.

De organisaties (de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de apothekersorganisatie KNMP en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)) zeggen in een vertrouwelijk voorstel dat het nieuwe ontwerp de privacy van de patient volledig garandeert. Nictiz, de organisatie die belast was met de ontwikkeling van het EPD, heeft na het afblazen door de Eerste Kamer opdracht gekregen te onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Uiterlijk vandaag moet Nictiz de minister informeren over de haalbaarheid van een eventuele doorstart en de voorwaarden die zij daaraan stelt.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen