Onderzoek naar nachtwerk en borstkanker van start

Array

Deze maand gaat een grootschalig onderzoek naar de mogelijke relaties tussen het beroep en de gezondheid van 200.000 verpleegkundigen én voormalig verpleegkundigen van start. Deze Nightingale Studie wordt uitgevoerd door het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht.

Aanleiding voor het onderzoek is dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de invloed van beroepsmatige blootstellingen op de gezondheid van verpleegkundigen. Er zal onder meer gekeken worden naar nachtwerk, het in aanraking komen met medicijnen (zoals cytostatica) en het werken met bepaalde apparatuur (zoals MRI of röntgenapparatuur). Ziektes als kanker, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen zullen worden bestudeerd. De studie is vernoemd naar Florence Nightingale (1820-1910), de grondlegger van de verpleegkunde.

Gebrek aan goed onderzoek
“Het is op dit moment niet duidelijk of nachtwerk de kans op borstkanker vergroot,” licht onderzoeker en projectcoördinator dr. Anouk Pijpe (NKI-AVL) toe, “dierproeven laten zien dat een verstoord dag-nachtritme het risico op borstkanker kan verhogen, maar of dat ook voor mensen geldt is onduidelijk. Er is nog weinig goed onderzoek. Vaak worden registraties van werk- en ziektegegevens met elkaar gekoppeld zonder de mensen zelf te benaderen. Er wordt dan geen rekening gehouden met andere beroepsmatige blootstellingen en leefgewoonten, zoals alcoholgebruik en lichaamsbeweging. Met de Nightingale Studie proberen we dit te ondervangen door die factoren ook in kaart te brengen.”

Binnenkort uitgenodigd
Via het BIG-register worden eind deze maand alle 200.000 BIG-geregistreerde verpleegkundigen tussen de 18 en 65 jaar aangeschreven. Aan hen wordt gevraagd een deelnemersverklaring en een vragenlijst op internet in te vullen. Het maakt niet uit of iemand wel of niet werkt als verpleegkundige, of wel of niet ziek is. Iedereen die uitgenodigd wordt komt in aanmerking en iedere deelnemer is even waardevol.

Hoe meer vrouwen de toegestuurde vragenlijst invullen, hoe eerder er duidelijkheid zal komen over de veiligheid van het werken als verpleegkundige. Als er verhoogde risico’s ten gevolge van bepaalde blootstellingen blijken te zijn, dan zou dat kunnen leiden tot veranderingen in  de werkomstandigheden, terwijl veel ongerustheid zou worden weggenomen als dat niet zo is.

Op de werkvloer
Leo Hartveld, lid van het federatiebestuur van vakcentrale FNV: “Hoe sterk dit onderwerp leeft onder vrouwen die ’s nachts werken, merkten we toen Bureau Beroepsziekten van de FNV het enkele jaren geleden publiekelijk aan de orde stelde. Onze telefoon stond roodgloeiend. Er is nog veel onzekerheid. Daarom is het goed dat gezaghebbende instituten als het NKI-AVL er nu ook op duiken.”

NKI

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in kankerzorg en -onderzoek. De unieke combinatie van zorg en onderzoek binnen één instituut maakt voor kankerpatiënten het verschil. In multidisciplinaire teams werken alle in kanker gespecialiseerde zorgprofessionals continu aan op maat gemaakte behandelplannen. Want in de kern is geen enkele kanker gelijk. Patiënten met (een vermoeden van) kanker kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek terecht voor de nieuwste onderzoeks- en behandelfaciliteiten en een persoonlijke benadering. Het Antoni van Leeuwenhoek koos ruim honderd jaar geleden al voor de combinatie van de specialistische zorg van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut onder een dak. Bij het Nederlands Kanker Instituut - de wetenschappelijke tak van het Antoni van Leeuwenhoek - werken ruim 560 onderzoekers aan grensverleggend onderzoek naar kanker. Dit wetenschappelijke onderzoek wordt voor een belangrijk deel mede mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS. Het Antoni van Leeuwenhoek is het enige door de OECI aangewezen Comprehensive Cancer Center in Nederland. Voor meer informatie: www.avl.nl en www.nki.nl.

Recente artikelen