Halen van een griepprik: vaste gewoonte

Het halen van een griepprik is vooral een kwestie van vaste gewoonte. Dit blijkt uit onderzoek van IQ healthcare (UMC St Radboud), in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM).
Ongeveer een derde van alle Nederlanders loopt risico op ernstige gevolgen van de griep. Deze mensen ontvangen jaarlijks een uitnodiging van hun huisarts voor een gratis griepprik. In het afgelopen griepseizoen heeft 69 procent van de mensen met een verhoogd risico zich laten vaccineren. Dit percentage is door de jaren heen behoorlijk stabiel. Mensen die zich het jaar ervoor hebben laten vaccineren, komen het jaar erop weer (90 procent). Uit onderzoek van IQ healthcare blijkt dat het tumult rondom de Mexicaanse griep, Influenza A (H1N1) in 2009, niet van invloed is geweest op de vaccinatiegraad.

Debutanten
Risicogroepen zijn mensen met diabetes, hart- en vaatproblemen, luchtwegaandoeningen, en alle mensen van 60 jaar en ouder (www.rivm.nl/griepprik). Van deze groepen is de vaccinatiegraad het laagst voor mensen die alleen vanwege hun leeftijd worden uitgenodigd om een griepprik te halen (62 procent). Dit percentage is nog lager (52 procent) bij de debutanten in de leeftijdscategorie van 60 tot 65 jaar. Aan de eerste paar uitnodigingen wordt dus relatief minder vaak gehoor gegeven. De effectiviteit van het vaccinatieprogramma kan vergroot worden als de mensen die voor het eerst in aanmerking komen voor de gratis griepprik direct deelnemen. Eenmaal in het programma is de uitval gering.

Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg, LINH
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het LINH, een landelijk representatief netwerk van huisartsenpraktijken, waarin gegevens over het huisartsgeneeskundig handelen worden geregistreerd. LINH is een samenwerkingsverband van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) van het UMC St Radboud.

Recente artikelen