Prof. dr. W. Lemstra leidt commissie waarheidsvinding in Maasstad Ziekenhuis

Array

De Raad van Toezicht van het Maasstad Ziekenhuis heeft een onafhankelijke, volledig uit externe personen bestaande commissie ingesteld, die zal onderzoeken hoe de uitbraak met de Klebsiella Oxa-48 bacterie heeft kunnen plaatsvinden.

Tijdens de waarheidsvinding door de commissie wordt ook vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden destijds waren belegd. Mogelijk gemaakte fouten moeten op deze wijze zichtbaar worden. De commissie zal daarbij aandacht besteden aan alle verantwoordelijke personen en organisatie-eenheden.

De commissie wordt voorgezeten door prof. dr. W. Lemstra. De heer Lemstra  heeft ervaring met waarheidsvinding in de zorg. Hij was eerder voorzitter van commissies die onderzoek deden naar een calamiteit in ziekenhuizen.

Andere commissieleden zijn:

  • prof. dr. H. Goossens, hoofd van de afdeling Microbiologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • prof. dr. J.G. van der Hoeven, hoofd Intensive Care in het UMC St. Radboud,
  • dr. P.C.H.M. Holland, tot 2008 voorzitter van de artsenorganisatie KNMG.

 

Secretaris van de commissie is mevr. mr. M.W. de Lint, tevens werkzaam als senior adviseur van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

 

Verwacht wordt dat de waarheidsvinding ongeveer zes maanden in beslag zal nemen.

Recente artikelen