Docusoap Hart van Goud over Vrijwilligers in de Zorg

Op zondag 16 oktober 2011 om 11.30 uur start de nieuwe docusoap Hart van Goud bij SBS6. Brancheorganisatie ActiZ  heeft het initiatief voor deze docusoap genomen als onderdeel van de ActiZ-campagne “Gouden Handen, de toekomst van de vrijwilliger in de zorg”.

De docusoap volgt zes weken lang het leven en werken van de vrijwilligers, mantelzorgers en zorgprofessionals. Mensen die zich inzetten om de zorg en het leven van mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuis plezieriger te maken.

Campagne Gouden Handen
Naast de docusoap is de website goudenhanden.nl een publiek platform om ervaringen en kennis te delen, inspiratie op te doen en de werving en omgang met vrijwilligers verder te ontwikkelen. ActiZ brengt het belang van de vrijwilliger in beeld en laat voorbeelden zien van inspirerende ontwikkelingen. Ook is er discussie via facebook en andere sociale media. Op 20 oktober wordt een (rondreizende) tentoonstelling geopend op het Nationaal Vrijwilligers Congres. Vijf fotografen laten hun visie op het werk en de rol van vrijwilligers zien.

Zorg in de toekomst
De samenleving verandert. Door de vergrijzing en de ontgroening hebben we elkaar hard nodig. Hoe gaan we in de toekomst met elkaar voor elkaar zorgen?
ActiZ ziet een zorgtoekomst waarbij de eigen regie van de clienten en de samenredzaamheid een hoofdrol krijgen: de client bepaalt hoe zijn zorg er uit ziet, samen met zijn eigen sociale netwerk en de professionele zorg. Wat kan een client zelf, waar heeft hij of zij ondersteuning nodig? Vrijwilligers spelen daarbij een wezenlijke rol. In de langdurige zorg voor mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis of zorg thuis zijn nu ongeveer 150.000 vrijwilligers betrokken. Deze informele zorgverleners leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van leven van clienten en ondersteunen de professionals. Zij brengen het gewone leven, het alledaagse met veel aandacht bij mensen die zorg nodig hebben.
De toekomst van de zorg is nauw met vrijwilligers verbonden.

bron: ANP Pers Support