Albert Schweitzer ziekenhuis vraagt hulp van het publiek bij winnen van Patiëntveiligheid Award 2011

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is als één van drie Nederlandse ziekenhuizen genomineerd voor de ‘Patientveiligheid Award 2011’ van het VMS Veiligheidsprogramma. Het ziekenhuis is er de afgelopen jaren in geslaagd om zowel het aantal reanimaties op verpleegafdelingen als het aantal sterfgevallen door ernstige sepsis (bloedvergiftiging) aantoonbaar fors terug te dringen. Het publiek mag dit jaar de winnaar van de Award kiezen. Dat kan door middel van een stem via de site www.vmszorg.nl. Op 17 november wordt de winnaar bekendgemaakt.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft de opvallende resultaten bereikt door patientendossiers en sterftecijfers uit het verleden slim te analyseren en om te zetten in verbeterpunten. Zo werd een Spoedinterventieteam opgezet, dat door verpleegkundigen en/of artsen naar een afdeling kan worden geroepen zodra een patient signalen vertoont die kunnen duiden op een naderende verslechtering van zijn toestand. Personeel van de Intensive Care komt de patient dan direct nader beoordelen. Na deze maatregel nam het aantal reanimaties op verpleegafdelingen af met meer dan de helft.

Op het gebied van sepsisbestrijding is het bereikte resultaat al even drastisch. De sterfte aan sepsis werd teruggebracht van 40 procent naar minder dan 14 procent, terwijl het landelijk gemiddelde nu nog boven de 30 ligt. Dit lukte door de invoering en strikte hantering van een checklist om naderende ernstige sepsis tijdig te herkennen, in combinatie met het verplicht binnen een half uur starten met antibiotica- en vochttoediening. Zo wordt voorkomen dat sepsis zich ontwikkelt tot ernstige sepsis.

IC-arts en kwaliteitsmanager Ralph So is een van de voortrekkers van de maatregelen in het Albert Schweitzer ziekenhuis. ,,We zijn al in 2006 begonnen met het systematisch en grondig analyseren van patientendossiers om risico’s in kaart te brengen. Je gaat dan tot in de kleinste details bekijken hoe een patient eraan toe was en hoe de omstandigheden waren voorafgaand aan een plotse verslechtering of overlijden. In die dossiers zit een schat aan informatie. Het is heel veel werk, maar niet ontzettend moeilijk. De basisgegevens zijn bovendien al voorhanden. Elk ziekenhuis kan dit systeem overnemen en wij hopen dat ze dat ook doen. Daarom doen wij ook mee aan de wedstrijd. Nu we genomineerd zijn, zouden we graag willen winnen ook. Dus: stem via de VMS-site op ons!”

So betoogt dat elke patient recht heeft op veilige zorg, met een minimale kans om vermijdbare, onbedoelde gezondheidsschade op te lopen in een ziekenhuis. ,,Het is onze plicht om een veiligheidsklimaat te creeren waarin de kans op schade minimaal is. Het kan altijd nog beter, maar wij hebben met een gezamenlijke inspanning forse stappen gezet in het verder beperken van risico’s.”

Uit 27 inzendingen zijn er drie genomineerd. De andere zijn het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis (met een project op het gebied van medicatieveiligheid) en het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis (met een ‘stoplichtsysteem’ dat de patienteninstroom reguleert). Ook hun inzendingen zijn te zien op de VMS-site. VMS Veiligheidsprogramma is een landelijk project dat vijf jaar lang 93 ziekenhuizen ondersteunt bij het zo ver mogelijk terugdringen van het risico op vermijdbare schade bij patienten. Partners in VMS zijn: NVZ vereniging van ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Orde van Medisch Specialisten en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Bron: ASZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen