Reactie Maasstad Ziekenhuis op tussenrapportage IGZ

Array

Vandaag publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) in een tussentijdse rapportage de resultaten van haar onderzoek naar de uitbraak van de Klebsiella Oxa-48 bacterie in het Maasstad Ziekenhuis, eerder dit jaar. Het bestuur van het ziekenhuis ziet in het rapport aanknopingspunten om de patientenzorg verder te verbeteren, en een erkenning door de Inspectie dat de situatie nu genormaliseerd en veilig is.

De tussentijdse onderzoeksresultaten zullen door het Maasstad Ziekenhuis worden ingebracht in haar evaluatie van de gang van zaken rond de uitbraak van de bacterie. Hiertoe heeft het interim-bestuur van het ziekenhuis in september jl. een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld onder voorzitterschap van Prof. dr. Wolter Lemstra. Deze commissie onderzoekt of en door wie er fouten zijn gemaakt, en zal aanbevelingen doen om de kwaliteit en veiligheid van de patientenzorg te borgen.

Het eindrapport van IGZ wordt volgens eerdere  opgave verwacht in februari 2012. Ook het rapport van de Commissie Lemstra wordt in die periode verwacht. Het Maasstad Ziekenhuis staat sinds september jl. niet langer meer onder verscherpt toezicht van IGZ.

Recente artikelen