Acties IGZ somatische co-morbiditeit bij psychiatrisch patiënten

Array

De behandeling van psychiatrisch patienten met een zogeheten somatische co-morbiditeit is een terugkerend en bekend probleem binnen de psychiatrie en de ziekenhuiszorg. Het is voor zowel algemene ziekenhuizen als GGZ-instellingen zeer moeilijk om patienten optimaal te behandelen die zeer ernstig lichamelijk ziek zijn en tegelijkertijd ook ernstige psychiatrische verschijnselen hebben. Goede afspraken over samenwerking tussen GGZ en ziekenhuizen zijn daarom extra belangrijk. Patienten als Raymond horen eigenlijk thuis in een zogeheten PMU, een Psychiatrisch Medische Unit. Hier werken zorgverleners die speciaal zijn opgeleid om met deze dubbele problematiek om te gaan.

Overigens is de situatie van Raymond, waarbij beide beelden zich zo prominent op hetzelfde moment even ernstig manifesteren, een uitzondering. Veel vaker voert een van beide ziektebeelden de boventoon.

Zowel de Inspectie voor de Gezondheidszorg als ook GGZ Nederland heeft de  somatische comorbiditeit al jaren als een van de speerpunten op het gebied van veiligheid en kwaliteit van psychiatrische zorg op de agenda staan.

In de jaren ’90 is in Nederland de  trend doorgezet van een verdere vermaatschappelijking van  de psychiatrie. Hierdoor werden de meeste PAAZ-afdelingen in ziekenhuizen gesloten. In  plaats daarvan kwamen MFE’s (Multi Functionele Eenheid) of RGC (Regionaal Geestelijk Gezondheidscentrum) die  vaak naast of soms in het algemeen ziekenhuis zijn gebouwd. De bedoeling was dat door bundelen van krachten van ziekenhuis en GGZ betere zorg aan somatisch zieke psychiatrische patienten geleverd zou worden. Vanuit de MFE wordt dan consultatieve psychiatrie aangeboden aan het algemene ziekenhuis.  Er zijn in het land een aantal PAAZ-afdelingen in stand gebleven.

In een aantal ziekenhuizen zijn zogenaamde PMU’s ( Psychiatrisch Medische Unit) opgericht. Deze units zijn bedoeld voor de meest complexe psychiatrische patienten met somatische comorbiditeit. Binnenkort wordt er weer een dergelijke unit geopend in het MCH ziekenhuis in Den Haag.  Alleen op deze plaatsen kan intensieve somatische én psychiatrische zorg worden geboden zoals in deze casus had  moeten plaatsvinden.

Voor 2012 staat bij de inspectie een zogeheten thematisch toezichtonderzoek op de agenda. Bij dit onderzoek wordt de kwaliteit en veiligheid van zorg voor patienten met  somatische comorbiditeit onderzocht in alle MFE’s , RGC’s en PMU’s in heel Nederland. Dit strekt zich dus uit over zowel de GGZ als de ziekenhuiszorg. Er wordt in het onderzoek ook gekeken naar hoe de  aansluiting  tussen enerzijds de MFE’s , RGC’s en PMU’s en anderzijds  de reguliere ziekenhuiszorg en GGZ-zorg is vorm gegeven en hoe de keten- en netwerkzorg voor de groep psychiatrische patienten met somatische comorbiditeit is georganiseerd. De casus van Raymond wordt hierbij uiteraard gebruikt als informatiebron. Op verzoek van minister Schippers zal de IGZ dit toezichtproject in de tijd naar voren halen en haar vervolgens adviseren over hoe met deze problematiek om te gaan.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen