CDA wil meer zeggenschap zorgpersoneel

0
175

Staatssecretaris Veldhuijzen-Van Zanten moet meer werk maken van de inspraak van zorgpersoneel in zorginstellingen, daarvoor pleit CDA-Kamerlid Sabine Uitslag. Veel instellingen kennen al een Verpleegkundige en/of verzorgende Adviesraad (VAR), maar volgens Uitslag worden deze nu vaak opgedoekt, omdat bestuurders het niet zien zitten of omdat het personeel geen vertrouwen heeft in het effect ervan.

“Ik geloof dat we echt de menselijke maat kunnen versterken in de zorg als de zorgverleners meer invloed krijgen op de koers van een instelling, op het niveau van de inhoud”. Zij weten immers als geen ander wat werkt en wat niet werkt en hebben vaak zelf de meest briljante ideeen. Er wordt nu niet of nauwelijks naar geluisterd, dit werkt ook frustrerend, zo stelt Sabine Uitslag.”

De CDA-politica roept verder de staatssecretaris op opdracht te geven om het functioneren en hebben van een VAR op te nemen in het jaarverslag. Ze wil dat duidelijk wordt dat het wordt genoemd en dat aangeven wordt welke items van invloed de VAR heeft aangedragen dat betreffende jaar. Ze hoopt dat op deze manier duidelijk wordt in welke mate de zorgverleners daadwerkelijk invloed heeft op het beleid. Ook hoopt ze dat met deze actie er meer VAR’s komen juist waar inhoudelijke invloed op bestuursniveau lastig blijkt zoals in verpleeghuizen of de thuiszorg.

Vandaag vergadert de Tweede Kamer over de zorgbegroting voor 2012.