Zaad uit bijbal geeft gezond kind

Array

Kinderen die geboren zijn dankzij de vruchtbaarheidsbehandeling PESA, zijn gezond. Dit concludeert Gwendolyn Woldringh, als fertiliteitsarts verbonden aan het UMC St Radboud, in haar proefschrift. Ze promoveert op 18 november aanstaande.
Als een stel geen kinderen kan krijgen en de oorzaak is een ernstig vruchtbaarheidsprobleem bij de man, dan kan de gewone IVF-behandeling geen uitkomst bieden. Zo’n stel is aangewezen op ICSI, de behandeling waarbij één zaadcel wordt geselecteerd en direct in de eicel wordt geïnjecteerd.

Wanneer het ejaculaat van de man geen zaadcellen bevat die voor ICSI geschikt zijn, gaan de artsen een stapje verder en kijken ze of er in de bijbal bruikbare zaadcellen zitten. De bijbal is te beschouwen als een plaats waar het lichaam zaad tijdelijk opslaat. Deze behandeling heet PESA: percutane epididymale sperma-aspiratie. PESA wordt sinds 2001 onder bepaalde voorwaarden in Nederland toegepast.

 

Een belangrijke voorwaarde was, dat er onderzocht moest worden of de PESA-behandeling veilig is en of de kinderen die dankzij PESA geboren worden, gezond zouden zijn. Het was onbekend of het zaad dat in de bijbal opgeslagen is, wellicht onrijp is of te oud voor een gezonde voortplanting.

 

Dit onderzoek is nu gereed. Gwendolyn Woldringh deed een zo uitgebreid mogelijke systematische literatuurstudie en bestudeerde bovendien de gegevens van in totaal 390 PESA-kinderen. Ze vergeleek hen met een controlegroep van IVF- en ‘gewone’ ICSI-kinderen en met referentiegegevens van natuurlijk verwekte kinderen.

 

Op ruim tweejarige leeftijd werden 149 van de PESA-kinderen teruggezien en onderzocht op aangeboren afwijkingen en op hun motorische, mentale en spraak/taal ontwikkeling. Daarbij bleken deze kinderen het niet slechter te doen (zelfs iets beter) dan de gemiddelde Nederlandse tweejarige.

 

IVF- en ICSI-kinderen hebben gemiddeld een lager geboortegewicht dan natuurlijk verwekte kinderen; dat was al langer bekend. Uit het onderzoek van Woldringh blijkt nu, dat het verschil in gewicht vóór de leeftijd van vier jaar helemaal verdwenen is.

 

De belangrijkste conclusie van Woldringh is dan ook, dat PESA een veilige vruchtbaarheidsbehandeling is en dat de kinderen die dankzij PESA geboren worden, gezond zijn. Woldringh adviseert om de beperkingen, die in Nederland aan het uitvoeren van de PESA-behandeling gesteld zijn, op te heffen.

Recente artikelen