Minister van VWS besluit tot uitvoeringstoets voor toepassing HPV test in bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

0
550

Op basis van het in mei verschenen advies van de Gezondheidsraad stuurde minister Edith Schippers van VWS op 27 oktober jl. een brief naar de Tweede Kamer waarin zij de vervolgstappen aankondigt voor de verbetering van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.  De minister onderkent de bewezen voordelen van de High Risk HPV-test: vroegere opsporing van kankercellen en langere intervallen bij de screening van HPV-negatief geteste vrouwen. Als volgende stap besluit de minister een uitvoeringstoets in te stellen voor primaire HPV-screening in het nationale bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker ter vervanging van het huidige uitstrijkje en dit met name te onderzoeken op logistieke en financiele consequenties. Tevens vraagt zij het RIVM ook verder onderzoek uit te zetten naar de HPV-thuistest. Minister Schippers verwacht een definitieve beslissing over de invoering van primaire HPV-screening te kunnen nemen in het voorjaar van 2013.

De brief aan de Tweede Kamer ?Screening op baarmoederhalskanker? is te vinden op de website van het Ministerie van WVS. http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/27/kamerbrief-standpunt-screening-op-baarmoederhalskanker.html