Reactie KNMG op plannen NVVE ambulante teams euthanasie

0
274

De basis van plannen van de NVVE rond een levenseindekliniek is gewijzigd naar ambulante teams voor het uitvoeren van euthanasie. De uitwerking van deze plannen is echter onbekend. De KNMG wil eerst snel in gesprek met de NVVE.

Op grond van berichten in de media en in de politiek heeft de KNMG begrepen dat de basis van plannen van de NVVE rond een levenseindekliniek is gewijzigd: niet een (vaste) levenseindekliniek staat centraal, maar ambulante teams voor het uitvoeren van euthanasie.
Uitwerking onbekend
De uitwerking van deze plannen is echter onbekend en we weten dus niet waar we nu aan toe zijn. De KNMG wil eerst zo snel mogelijk in gesprek met de NVVE om het gewijzigde plan en de uitwerking daarvan te vernemen.

Uitgangspunten euthanasie
In zijn algemeenheid kunnen mensen met een doodswens pas worden geholpen bij het sterven als zorgvuldig en zonder twijfel is vastgesteld dat hun lijden uitzichtloos en ondraaglijk is en andere oplossingen niet mogelijk zijn. Dat vereist een behandelrelatie en uiterste zorgvuldigheid. Uitgangspunten voor goede zorg rond euthanasie zijn voor de artsenfederatie in ieder geval de volgende:

  • Mensen met een doodswens moeten integrale zorg krijgen. Dat wil zeggen: zorg die zich niet alleen richt op de doodswens van een patient, maar ook kijkt naar alternatieven en andere zorgvragen. Een reguliere zorgrelatie is hiervoor het meest geschikt;
  • Een langdurige behandelrelatie is cruciaal om als arts een goede afweging te kunnen maken of een patient uitzichtloos en ondraaglijk lijdt en of de patient een weloverwogen en consistent verzoek heeft. En pas na deze afweging mag volgens de wet tot euthanasie worden besloten;
  • Euthanasieverzoeken van chronisch psychiatrische patienten, patienten met beginnende dementie en mensen die hun leven voltooid vinden zijn zeer complex. Vooral daar is een langdurige relatie onmisbaar, om de ziektegeschiedenis en de patient met zijn verzoek en problematiek te doorgronden;
  • Juist bij dit onderwerp is het van extra groot belang om geen verwachtingen te wekken die mogelijk niet kunnen worden nagekomen.

Bron: KNMG