Anesthesioloog-pijnspecialisten starten onderzoek naar behandelmethode

0
199
De sectie pijngeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) start, in samenspraak met het College voor zorgverzekeringen (CVZ), een onderzoek naar de doelmatigheid van behandelmethoden bij pijnklachten in de lage rug. Tot op heden is er geen eenduidig bewijs over het effect van de behandelingen die door multidisciplinaire teams in pijnklinieken worden toegepast. Het onderzoek wordt grotendeels gefinancierd door ZonMw; het dataregistratiesysteem wordt gefinancierd door de sectie pijngeneeskunde.
Rapport chronische pijn
De start van het doelmatigheidsonderzoek sluit aan bij het rapport ‘chronische pijn’ van de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Een van de aanbevelingen in het rapport is het starten van onderzoek naar verbetering van kennis en effectiviteit van behandelmethoden. De sectie pijngeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en zal zich inzetten deze in de praktijk te brengen.Maatschappelijke gevolgen lage rugpijn
Ongeveer 80% van de Nederlanders heeft wel eens lage rugklachten gehad. De meeste patienten worden behandeld door huisarts of fysiotherapeut. Naar schatting kampt 20% van de patienten na drie maanden nog met chronische lage rugklachten. De kosten die deze rugklachten met zich meebrengen zijn enorm hoog. Als behandeling door huisarts en/of fysiotherapeut niet succesvol is, kunnen patienten worden doorverwezen naar een anesthesioloog-pijnspecialist die veelal onderdeel is van een multidisciplinaire pijnkliniek.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie