Red het geld van Pink Ribbon

De kritiek op Pink Ribbon is niet mals. De indruk wordt gewekt dat er gegraaid wordt bij Pink Ribbon en dat is niet zo. Wat wel zo is, is dat er geen eigen ingezameld geld naar wetenschappelijk borstkankeronderzoek is gegaan, zoals gesuggereerd, en dat een groot deel (7 miljoen) nog geen bestemming heeft ondanks het uitschrijven van een call forproposal zonder duidelijk beschreven doel. Het ontbreken van visie hiervoor bij Pink Ribbon wordt in het jaarverslag onderschreven maar daarnaast schort het ook aan deugdelijk leiderschap en voldoende voeling met de borstkankerpatienten.

De reactie van Pink Ribbon om de nieuwsfeiten anders te presenteren zijn bijzonder ongelukkig en ook de eerste oproepen om het ook eens van hun kant te bekijken. De stilte die daarop volgt helpt al evenmin.

Het zou jammer zijn als een stichting met zo’n sterk merk als Pink Ribbon te gronde gaat. Daar hebben de borstkankerpatienten helemaal niets aan. In de toekomst moeten minder mensen borstkanker krijgen en zeker minder mensen doodgaan aan borstkanker. Dat doel is helder. Met gezamenlijke inspanningen moet dat toch lukken?

Wij steunen daarom de door Karin Spaink gelanceerde oproep om de 7 miljoen die nu op de plank ligt te besteden aan de echte strijd tegen borstkanker, dus aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en genezen van borstkanker. Dat doet recht aan de intenties van al die mensen die Pink Ribbon geld doneerden. Bovendien kan Pink Ribbon hiermee haar goede wil laten zien.

Pink Ribbon moet wel kritisch naar de eigen organisatie kijken. Gezien de schat aan ervaring bij de Raad van Toezicht moet dat kunnen lukken:

  • Formuleer echte doelstellingen, dus wat gaat Pink Ribbon de komende tijd concreet en meetbaar bereiken? In de strijd tegen borstkanker moet een substantieel deel gaan naar fundamenteel onderzoek naar het ontstaan en genezen van borstkanker.
  • Voeg aan de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) patienten toe
  • Voorkom de schijn van partijdigheid; mensen uit de WAR mogen nooit subsidie-ontvanger zijn en werknemers van grote sponsoren mogen nooit in de Raad van Toezicht zitten
  • Doneer geen geld aan exclusieve projecten van ziekenhuizen maar eis samenwerking en dat resultaten beschikbaar en inzetbaar worden voor alle patienten in Nederland
  • Besteed geen geld aan campagnes over leefstijlverandering omdat de invloed daarvan op borstkanker wetenschappelijk aangetoond bijzonder klein is. Bovendien zijn massamediale campagnes bewezen ineffectief en roepen ze schuldgevoelens op bij patienten.
  • Schrap het Pink Ribbon Gala en overdreven roze acties
  • Neem patienten en de ziekte serieus

Pink Ribbon, stel een daad, doe recht aan alle mensen die bij wilden dragen aan de strijd tegen borstkanker en besteed de 7 miljoen aan wetenschappelijk onderzoek !

Sanne van Soelen (42 jaar), Organisatie adviseur bij een zorgverzekeraar, diagnose borstkanker 2007 en 2011

Iduna Nuytens (37 jaar), Gezondheidswetenschapper, diagnose borstkanker 2008

DésiréeHairwassers (41 jaar), Gezondheidsvoorlichter en inhoudsdeskundig oncologie,  diagnose borstkanker 2007