Tweede editie van Doctors 2.0 & You is in Parijs op 23-24 mei 2012

0
181

De eerste Doctors 2.0â„¢ & You was een succesvolle conferentie en de enige in zijn soort die onderzoekt hoe artsen gebruik maken van sociale media en Web 2.0-tools om contact te maken met patienten, collega’s, farmaceutische bedrijven, betalers en ziekenhuizen. De tweede editie wordt gehouden op 23 en 24 mei 2012 op de Cité Universitaire Internationale in Parijs, Frankrijk. Het tweedaagse Doctors 2.0 & You evenement wordt georganiseerd door e-Health specialist Basil Strategies, mede-organisator van de 2010 Health 2.0 Europe conferentie.  Dit jaar zal de conferentie zich richten op opkomende trends in Health Care Social Media Gemeenschappen, Tools, en Apps in Europa, Amerika en Azie

Doctors 2.0â„¢ & You zal dit jaar haar licht werpen op strategische kwesties voor alle of Health Care. Het zeer interessante programma bekijkt: hoe artsen en andere professionals, patienten, ziekenhuizen, overheid, farma, en betalers Social Media, mobiele apps, en Web 2.0 tools aan te sluiten en de “best practices” die ontstaan ​​voor elk gebruik.

Een van de unieke kenmerken van Doctors 2.0 & You is dat de 400 + deelnemers komen uit de vijf continenten en vertegenwoordigen alle lagen van de Gezondheid en Geneeskunde, publiek en privaat, overheid en farma. Onderwerpen zijn onder meer: ​​het aansluiten van de ePatient en de 2.0 arts, de patient online communities, online communities arts, Social Media en Personal Health Records, Social Media Campagnes voor het Regeringsbeleid, Ziekenhuizen, Pharma, Mobile Apps voor chronische patienten, Mobile MEDED, gekwantificeerde Zelf, Pharma Cases en regelgeving.

“The Doctors 2.0 & U congresse worden ondersteund door eHealth-ambassadeurs over de hele wereld die zich ook op de website presenteren. De website, met bezoekers uit 76 landen, is  in de afgelopen maanden veel bezocht”, zegt Denise Silber, president van Basil Strategies, conferentie-oprichters. Dr Berci Mesko, adviserend bestuurslid, keynote, en een van de meest invloedrijke Health Social Media beoefenaars in Europa, is het eens: “Artsen 2.0 & You is de internationale Health Care Social Media conference.”

Sprekers zijn onder andere: ePatients AfternoonNapper (VS) en Kathi Apostolidis (Griekenland), conferentie-beurs ontvangers; Paul Wicks PatientsLikeMe, 2011 MIT Humanitarian of the Year, Nederlandse artsen Bart Brandenburg en Eric Jansen, met hun beroemde twitterspreekuur, Drs Gao en Li, oprichters van HaoYisheng en DXY portals, met een miljoen + Chinese artsen per stuk. Andere openstaande sprekers zijn onder meer: ​​Ian Talmage (Bayer), Len Starnes pharma digitale expert, Drs. Howard Luks, Jennifer Dyer, Lawrence Sherman, Vincent Varlet (Novartis), en Angel Gonzalez

Doctors 2.0â„¢ & You is erkend door het Franse Ministerie van Gezondheid en is in samenwerking met de Stanford Medicine X-conferentie wiens stichter, Dr Larry Chu zal spreken, Doctors 2.0â„¢ & You is het evenement voor uw Health Care Social Media kalender in 2012.

Aanmelden kan hier

“De gezondheidszorg bevindt zich op een cruciaal punt, aangezien het gebruik van technologie toeneemt en online tools steeds meer relevantie en momentum krijgen”

 

Over Doctors 2.0 & You
Doctors 2.0 & You was de eerste conferentie in zijn soort om te onderzoeken hoe artsen gebruik maken van sociale media, toepassingen en Web 2.0-tools om te werken met patienten, collega’s, regeringen, de industrie en betalers. De conferentie is gebaseerd op de deskundigheid van artsen, patientengemeenschappen, online en mobiele aanbieders van tools, ziekenhuizen, verzekeraars, farmaceutische bedrijven en overheden om te helpen bij de aanpak van de rol van nieuwe technologie in de gezondheidszorg vanuit het perspectief van de arts. Doctors 2.0 & You wordt georganiseerd door Denise Silber, president van Basil Strategies in Parijs. Silber, die gedecoreerd is met het Legioen van Eer, de hoogste civiele decoratie van Frankrijk, is een bekende expert in Europa op het gebied van gezondheids- en webgerelateerde bedrijfs- en adviesactiviteiten, en mede-organisator van de 2010 Health 2.0 Europe conferentie. De adviesraad van de conferentie vertegenwoordigt zeven nationaliteiten. Ga naar http://www.doctors20.com/ voor meer informatie.

_______________________________________

Basil Strategies announces the 2nd edition of Doctors 2.0TM & You, the conference (Paris, May 23-24, 2012). This year will focus on emerging trends in Health Care Social Media Communities, Tools, and Apps in Europe, the Americas and Asia

 

Paris, France, December 8, 2011 –Paris France will be the world capital for Web 2.0 and Social Media in Health and Medicine, when the 2nd edition of Doctors 2.0TM and You convenes on May 23-24, 2012, at the International Residence situated in the elegant Cité Universitaire campus. Doctors 2.0TM & You will shed light on strategic issues for all of Health Care. The exciting program will examine: how doctors and other professionals, patients, hospitals, government, pharma, and payers use Social Media, mobile apps, and Web 2.0 tools to connect and the best practices that emerge for each.

 

One of the unique features of Doctors 2.0 & You is that its 400+ participants hail from the five continents and represent all walks of Health and Medicine, public and private, government and pharma. Topics include: connecting the ePatient and the 2.0 doctor, online patient communities, online physician communities, Social Media and Personal Health Records, Social Media Campaigns for Government, Hospitals, Pharma, Mobile Apps for chronic patients, Mobile MedEd, Quantified Self, Pharma Cases and Regulatory issues.

 

“The Doctors 2.0 & You conference is supported by followers around the world who like the open spirit with which we present Health Care Social Media and collaborative tools. Our website attracted visitors from 76 countries in the past month,” notes Denise Silber, President of Basil Strategies, conference founders. Dr Berci Mesko, advisory board member, keynote, and one of the most influential Health Social Media practitioners in Europe, concurs: “Doctors 2.0 & You is THE international Health Care Social Media conference.”

 

 

Speakers also include: ePatients  AfternoonNapper (US) and Kathi Apostolidis (Greece), conference scholarship recipients;  Paul Wicks PatientsLikeMe, 2011 MIT Humanitarian of the Year, Dutch doctors Bart Brandenburg and Eric Jansen, with their famous tweetconsults, Drs Gao and Li, founders of HaoYisheng and Dxy portals, with one million + Chinese physicians each. Other outstanding speakers include: Ian Talmage (Bayer), Len Starnes pharma digital expert, Drs. Howard Luks, Jennifer Dyer, Lawrence Sherman, Vincent Varlet (Novartis), and Angel Gonzalez.

 

In true 2.0 style, participants will personalize their workshop selection, choose best campaigns, start-ups and posters, and communicate on TwitterTv.

 

Recognized by the French Ministry of Health and partnering with the Stanford Medicine X conference whose founder, Dr Larry Chu will speak, Doctors 2.0 and You is THE event for your Health Care Social Media calendar in 2012.

 

Contact: Denise Silber

Doctors20@basilstrategies.com

http://www.doctors20.com