Vaak depressieve klachten na zwangerschapsvergiftiging

Array

Erasmus MC start polikliniek voor nazorg aan vrouwen na zwangerschapsvergiftiging
Veel vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, voelen zich na de bevalling geestelijk minder gezond. Dit geldt vooral voor vrouwen met ernstige zwangerschapsvergiftiging. Bijna de helft van hen geeft aan depressieve klachten te hebben. Dit concludeert Meeke Hoedjes in haar onderzoek dat zij uitvoerde bij het Erasmus MC en waarop zij morgen promoveert. Mede naar aanleiding van de resultaten is Erasmus MC een polikliniek gestart om deze vrouwen uitgebreide nazorg te verlenen.

Hoedjes, medisch psycholoog: “Zorgverleners zouden zich meer bewust moeten zijn van een eventuele slechte geestelijke gezondheid na zwangerschapsvergiftiging. Zij zouden vrouwen die daarvoor in aanmerking komen moeten doorverwijzen naar gespecialiseerde psychosociale zorg, zoals een medisch psycholoog of medisch maatschappelijk werk.”

Naast het verbeteren van de geestelijke gezondheid, is het voor vrouwen na zwangerschapsvergiftiging van groot belang om een gezonde leefstijl aan te nemen. Deze vrouwen hebben namelijk een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten en diabetes type 2 op latere leeftijd. Veel vrouwen geven echter aan dat zij er niet in slagen om na de bevalling een gezonde leefstijl aan te nemen. Zo voldoet 38% van de vrouwen niet aan de beweegnorm na de bevalling. Ook hier gaat het met name om vrouwen met ernstige zwangerschapsvergiftiging. Onvoldoende herstel van de zwangerschapsvergiftiging wordt door deze vrouwen genoemd als belangrijke reden waardoor zij niet in staat zijn om gezonder te leven.

Bij deze vrouwen bestaat dan ook een behoefte aan hulp bij het verbeteren van hun leefstijl na de bevalling. Daartoe zou een leefstijlinterventie ontwikkeld moeten worden, die speciaal is gericht op deze groep vrouwen. Deze vrouwen zelf geven aan vooral behoefte te hebben aan begeleiding op maat. Zo zouden zij zelf willen bepalen waar de begeleiding wordt gegeven, wanneer daarmee wordt gestart, hoe lang deze duurt, en hoe vaak de begeleiding plaatsvindt. Terwijl een dergelijke interventie op maat wordt ontwikkeld, zouden vrouwen na zwangerschapsvergiftiging gebruik kunnen maken van een bestaande leefstijlinterventie die is ontwikkeld voor vrouwen na een zwangerschap.

Volgens Hoedjes zouden idealiter alle vrouwen met ernstige zwangerschapsvergiftiging uitgebreide nazorg aangeboden moeten krijgen. Het Erasmus MC heeft onlangs een spreekuur geopend waarmee een begin is gemaakt voor uitgebreidere nazorg voor vrouwen die hiervoor in aanmerking komen. Momenteel worden deze vrouwen alleen nog gezien door een gynaecoloog en een internist-vaatgeneeskundige, maar op termijn zullen ook een psycholoog en een dietiste gaan uitmaken van het behandelend team.

Recente artikelen