Oosterschelderegio-gemeenten vernieuwen Wmo-voorziening

Array

Gemeente Schouwen-Duiveland
Wmo-voorziening hulp bij het huishouden
Oosterschelderegio-gemeenten vernieuwen Wmo-voorziening hulp bij het huishouden

Vanaf 1 januari 2012 bieden de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio nieuwe vormen voor hulp bij het huishouden aan, namelijk huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg.

Het aflopen van de contracten voor deze Wmo-voorziening was voor de Oosterschelderegio-gemeenten de aanleiding om met de zorgaanbieders te kijken of het oude aanbod nog steeds aansloot op de zorgvraag van de inwoners en de kanteling van de Wmo. Dit heeft geleid tot een efficientere inrichting van de voorziening hulp bij het huishouden waardoor de kosten in de toekomst voor de gemeenten beheersbaar blijven.

Voor wie geldt deze vernieuwing?
De gemeenten maken gebruik van een sterfhuisconstructie. Er verandert niets voor inwoners waarvan de persoonlijke situatie niet wijzigt of waarvan de indicatie nog geldig is na 1 januari 2012. Zij behouden hun huidige voorziening. Inwoners waarvan de persoonlijke situatie wijzigt of waarvan de indicatie verloopt na 1 januari 2012 worden net als voorheen opnieuw geïndiceerd. Zij komen daardoor automatisch in aanmerking voor de nieuwe vormen van hulp bij het huishouden.

Wat verandert er?
Vanaf januari 2012 gaan de gemeenten bij het indiceren steeds meer uit van de eigen kracht van de klant. De Wmo-consulenten van de gemeenten kijken naar wat de inwoner zelf nog kan en waar er ondersteuning nodig is. Hiermee stimuleren ze de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met een beperking, waardoor zij in staat worden gesteld zo lang mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Naar aanleiding van dit uitgangspunt zijn de gemeenten in de Oosterscheldregio en de zorgaanbieders gekomen tot twee vormen van hulp bij het huishouden; huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg. Afhankelijk van de persoonlijke situatie (indicatie) van de klant krijgt hij of zij één van deze twee vormen toegewezen.

Huishoudelijke hulp
Of inwoners in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp hangt af van het feit of zij hun huishouden nog zelfstandig kunnen organiseren. Dat wil zeggen: zelf afspraken maken met de hulp over bijvoorbeeld op welke dagen en tijden de hulp komt en wat er wordt gedaan in het huishouden. Kortom de klant is in staat om zelf opdrachten te geven. Huishoudelijke hulp wordt in natura en in pgb-vorm aangeboden.

Huishoudelijke zorg
Huishoudelijke zorg is er voor inwoners die niet meer over het vermogen beschikken om hun huishouden zelfstandig te regelen of als er ook gezorgd moet worden voor de kinderen. Huishoudelijke zorg wordt in natura en in pgb-vorm aangeboden.

Natura of persoonsgebonden budget
De twee vormen van hulp bij het huishouden; huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg worden aangeboden in natura en in pgb.

Bij hulp in natura kiest de klant zelf van welke aanbieder hij of zij een hulp of verzorger wil ontvangen.
De zorgaanbieder zorgt vervolgens voor een huishoudelijke hulp of verzorger, de loonbetaling en bij ziekte of vakantie voor vervanging.

Naast deze vormen van hulp in natura kunnen klanten ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit geldbedrag kunnen klanten zelf een huishoudelijke hulp of verzorger in dienst nemen, bijvoorbeeld een kennis of familielid. De hulp of verzorger is in dienst van de klant en dit betekent dat de klant naast de afspraken over het huishouden zelf de administratie verzorgt zoals de loonbetaling en het afleggen van verantwoording aan de gemeente over de ontvangen hulp. Bij ziekte of verlof van de hulp of verzorger zoekt de klant zelf een vervanger. In werkelijkheid zal het niet vaak voorkomen dat de huishoudelijke zorg in pgb-vorm gekozen wordt. Klanten die huishoudelijke zorg ontvangen kunnen namelijk niet meer zelfstandig hun huishouden organiseren. Inwoners komen alleen voor deze vorm in aanmerking als zij een kennis of familielid hebben die voor hen het pgb kan beheren.

Vragen en meer informatie

Inwoners die vragen hebben over de voorziening hulp bij het huishouden kunnen terecht bij het Zorgloket van de eigen gemeente.

Waarom deze vernieuwing?
Het compensatiebeginsel vraagt van de gemeenten en de inwoners een andere manier van denken en handelen. De Wmo-uitvoering moet worden `gekanteld’. De Wmo-consulten zullen bij de zorgvraag van een inwoner nog meer gaan kijken welke mogelijkheden de klant in zijn eigen omgeving heeft om de zorgvraag op te lossen. Er wordt dus breder gekeken dan alleen naar de gemeentelijke voorzieningen. Wat kan iemand zelf en zijn er bijvoorbeeld kinderen, andere familieleden of buren die kunnen helpen. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem ligt dus niet meer alleen bij de overheid maar ook bij de samenleving.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen