Taken specialisten overdragen aan gespecialiseerde verpleegkundigen mogelijk

Array

Bepaalde gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen en GGZ-instellingen kunnen taken overnemen van medisch specialisten, mits er een aantal financiele belemmeringen weggenomen wordt. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een advies aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De minister heeft de NZa gevraagd welke financiele belemmeringen er zijn om taken van medisch specialisten in ziekenhuizen en de GGZ over te dragen aan gespecialiseerde verpleegkundigen, zoals de physician assistant en de verpleegkundig specialist. In de GGZ zijn er geen financiele belemmeringen die taakherschikking in de weg staan. Binnen de ziekenhuiszorg zijn er drie, waarvan de NZa aanraadt om op twee van hen actie te ondernemen.

Zo kunnen alleen medisch specialisten een diagnosebehandelingcombinatie (DBC) openen. De NZa adviseert om de lijst van zorgverleners die een DBC mogen openen uit te breiden. Het is aan de minister om te beoordelen of een beroepsgroep hiervoor in aanmerking komt.

Daarnaast mag een bezoek aan de polikliniek op dit moment alleen geregistreerd worden als een specialist de patient gezien heeft. De NZa adviseert om de verplichting tot een face-to-face contact met een specialist te vervangen door een face-to-face contact met iedere BIG-geregistreerde zorgverlener.

Ten slotte geldt er in het gereguleerde segment voor het honorariumdeel van de specialist een maximumtarief. De NZa adviseert om hier geen aanvullende acties te ondernemen omdat er in de ziekenhuiszorg al een traject loopt om in 2015 tot integrale tarieven te komen. Daardoor zal deze belemmering vanzelf wegvallen.

Het is aan de minister om uiteindelijk te bepalen of en hoe zij deze financiele belemmeringen wil wegnemen om taakherschikking te bevorderen.

Bron: NZa

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen