Informatie over PIP en M-Implants (Rofil) borstimplantaten

Array

Er zijn op dit moment veel vragen over een tweetal merken borstimplantaten. De implantaten van het bedrijf Poly Implant Prothese (PIP) en M-Implants (destijds in Nederland in de handel gebracht door Rofil Medical) zouden risico’s opleveren voor de gezondheid. Het betreft de typenummers IMGHC-TX, IMGHC-MX en IMGHC-LS.

Er bestaat een hogere kans op scheuren van de prothese en de Franse firma heeft gedurende een bepaalde periode industriele siliconen gebruikt in plaats van medische kwaliteit siliconen. Het betreft de protheses die gefabriceerd zijn ná maart 2001.

Voor meer en de meest recente informatie zie de website van de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie (NVPC) www.nvpc.nl en de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) www.igz.nl/actueel/nieuws .

VUmc heeft dit merk en type prothesen gebruikt vanaf 1-1-1999 en 31-12-2002. Daarna niet meer.

Overigens zijn veel prothesen inmiddels, om uiteenlopende, en vaak andere redenen door de jaren heen reeds vervangen. Zijn er bij u borstprothese(n) geplaatst tussen 1-1-1999 en 31-12-2002 en zijn uw prothese(n) daarna niet vervangen, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met:
* Polikliniek plastische chirurgie VUmc T (020) 4449800

Feiten voor zover nu bekend:
1. Er is een duidelijk verhoogd risico op scheuren van het kapsel van deze protheses. Dit heeft echter ook te maken met het feit dat het hier om een wat oudere generatie prothesen gaat. Ook bij andere merken prothesen uit
die tijd is er een hogere kans op scheuren dan de tegenwoordige prothesen. 2. Er is door de Franse firma industriele siliconen gebruikt in plaats van de medisch siliconen. Onderzoek uit Frankrijk heeft geen toxiciteit aangetoond van deze industriele siliconen en er is ook geen verhoogd risico op (borst) kanker. Wel is het uiteraard zeer ongewenst dat dit type siliconen voor deze toepassing is gebruikt!
3. Het advies is om de PIP-protheses of M-implants uit de periode 2001 en later altijd te verwijderen (standpunt IGZ en NVPC).

VUmc staat volledig achter de standpunten en visie van IGZ en NVPC. Uiteraard volgt VUmc ook de adviezen van IGZ en de NVPC.

Alle vrouwen die in VUmc een PIP of M-implant borstprothese hebben gekregen in de jaren 2001 en 2002 krijgen binnenkort een schriftelijke oproep voor een poli-bezoek. Bij deze vrouwen is het niet nodig om eerst een MRI scan of echo te maken. Wij adviseren (conform bovenstaande feiten en adviezen) om deze implantaten te verwijderen en te wisselen voor nieuwe prothesen. Deze vrouwen zullen ongetwijfeld in aanmerking komen voor volledige vergoeding van de kosten door hun zorgverzekeraar, er bestaat immers een medische indicatie. Uiteraard
zal uw plastisch chirurg een gemotiveerde machtiging indienen bij uw zorgverzekeraar.

Is men na 2002 in VUmc geopereerd? Dan zijn er met zekerheid geen PIP of M-implant borstprothesen bij u geplaatst. Er is verder geen actie nodig, behalve uiteraard bij klachten of andere vragen.Dan is men welkom op ons poliklinisch spreekuur.

Is men in 1999 of 2000 geopereerd in VUmc? Dan is zeer waarschijnlijk ook een PIP of M-implant borstprothese
geplaatst. Echter in deze borstprothese is normale medische siliconen gebruikt. Net als andere prothesen uit die tijdsperiode bestaat er wel een kans op kapselscheuren, alleen is die kans in dat geval iets groter dan bij prothesen van andere makelij.

Deze siliconenlekkage na scheur is geen reden voor acute paniek en komt regelmatig voor bij alle oudere implantaten zonder dat vrouwen hiervan hinder of klachten ondervinden. Het lichaam vormt altijd een lichaamseigen kapsel rondom een prothese. Dit kapsel voorkomt dat siliconengel ongecontroleerd door
het lichaam kan gaan ‘zwerven’.

Toch kunnen siliconen partikels locaal of regionaal voor klachten zorgen. Ook kan de borstvorm veranderen bij een lekkage of scheur. Omdat de kans op een scheur groter is bij de PIP en M-implant prothesen, zal VUmc ook deze vrouwen oproepen voor controle. Eerst zal dan een MRI gemaakt worden om te bezien of er sprake is van een lekkage. Als de prothese kapot is, is het advies om de prothese te verwijderen of te vervangen. In geval van een intacte prothese blijft het advies staan, maar is er minder tijdsdruk. Uiteraard blijft de definitieve beslissing altijd aan de patient zelf. In dit geval zal het polibezoek en de MRI gewoon vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Mocht in gezamenlijk overleg met uw plastisch chirurg besloten worden tot verwijderen van de borstprothesen, dan gelden dezelfde regels als bij alle andere implantaten.

Vergoeding
Het verwijderen wordt vergoed door de zorgverzekeraar, maar het plaatsen van nieuwe prothesen niet, tenzij er destijds een medische indicatie voor het plaatsen van de prothesen bestond, bijvoorbeeld reconstructie na borstkanker. In alle andere gevallen zult u de prothese zelf moeten betalen. VUmc zal hiervoor alleen de kostprijs van een nieuwe prothese rekenen, verder geen andere kosten. Voor de zekerheid kan men het best contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen