Betere verpleging thuis tegen minder kosten

Betere zorg, grotere tevredenheid kwetsbare ouderen, uitdagender werk voor wijkverpleegkundigen tegen dezelfde of minder kosten. Dat zijn de uitkomsten van de proeftuinen ‘Versterken van verpleging thuis’. Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en patientenfederatie NPCF boden staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten op 16 januari het eindrapport van het project aan.

Marian Kaljouw, voorzitter van V&VN is blij met de uitkomsten: ‘De proeftuinen hebben zo’n geweldig resultaat voor clienten en wijkverpleegkundigen opgeleverd. Doordat de wijkverpleegkundigen de indicatie naast zich mochten neerleggen en in overleg met de client konden bespreken welke ondersteuning nodig was, konden zij ook betere afspraken maken over hun beschikbaarheid voor clienten. Wij hebben de staatssecretaris aangegeven dat zij met een Basisvoorziening Wijkverpleging, moet komen, zodat in heel Nederland gewerkt kan worden zoals in de proeftuinen.’ De beschikbaarheidsfunctie kan daar onderdeel van uitmaken. Wilna Wind, directeur NPCF: ‘Kwetsbare ouderen hebben betere zorg gekregen, hebben veiliger gevoel en kunnen langer thuis blijven. Daar gaat het om.’

Proeftuinen
Het rapport geeft de ervaringen weer uit elf proeftuinen van het samenwerkingsproject van V&VN en de NPCF. De aanpak in de proeftuinen geeft antwoord op de vraag hoe de wijkverpleegkundige en haar team ruimte kunnen krijgen voor de zorg aan kwetsbare ouderen. De wijkverpleegkundige is daarin schakel tussen verpleging, verzorging en welzijn. Uitgangspunt is een model waarbij wijkverpleging als basisvoorziening wordt ingezet.

Ruimte voor wijkverpleegkundigen
In het afgelopen jaar kregen wijkverpleegkundigen in deze proeftuinen de ruimte om de indicatie naast zich neer te leggen. Op basis van hun professionele blik konden zij in overleg met de kwetsbare oudere zélf de zorgvraag in volle breedte (zorg, wonen en welzijn) vaststellen. De deelnemende ouderen ervaren meer afstemming en versterking van zelfredzaamheid. Ze voelen zich veilig, omdat ze terug kunnen vallen op de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundigen vinden hun werk uitdagender omdat ze meer ruimte ervaren om hun professie te kunnen uitvoeren. Ondanks het feit dat de wijkverpleegkundigen zelf de zorg bepaalden, bleven ze binnen de financiele kaders. De beschikbaarheid en de toegankelijkheid van wijkverpleging nam toe.