De mantelzorgondersteuning van gemeenten sluit in veel gevallen niet aan bij de wensen en behoeften

Array

Bij mantelzorg wordt meestal gedacht aan de zorg van familieleden en vrienden aan ouderen. Maar ook mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking krijgen veel zorg van hun naasten. Over de ervaringen van de mantelzorgers van deze groepen is nog niet veel bekend. In dit rapport wordt aandacht gegeven aan deze bijzondere mantelzorg. Bijzonder, omdat het hier niet zelden gaat om een zorgrelatie die een leven lang duurt en dag en nacht in beslag neemt. De mantelzorgers om wie het gaat, is gevraagd naar hun positieve en negatieve ervaringen met de zorgverlening. Er was aandacht voor hun ervaringen met de professionele hulpverlening en behoefte aan ondersteuning.  Het Planbureau benadrukt dat zorg voor mensen met een verstandelijke handicap vaak zwaarder is dan de zorg voor ouderen. Ook is de zorgduur langer, zeker waar het gaat om hulp aan mensen met een verstandelijke beperking. Een meerderheid van de ondervraagde mantelzorgers gaf al langer dan 10 jaar zorg. Een aantal van hen zorgde zelfs al meer dan 25 jaar.

Uit het rapport blijkt dat de steun die mantelzorgers krijgen van gemeenten schiet tekort.Vooral mantelzorgers die zorgen voor mensen met een verstandelijke handicap of psychische problemen vinden dat ze te weinig steun krijgen. “De mantelzorgondersteuning van gemeenten sluit in veel gevallen niet aan bij de wensen en behoeften van deze groepen mantelzorgers”, zeggen onderzoekers van het SCP. “De sociale netwerken van deze mantelzorgers zijn vaak klein. De zorg kan niet eenvoudig met anderen worden gedeeld…………Daarom wordt er weinig gebruik gemaakt van dit ondersteuningsaanbod.” De mantelzorgers zijn verder ontevreden over de samenwerking met professionele hulpverleners. Van gemeenten verwachten ze meer praktische ondersteuning zoals hulp bij administratie. Ook willen ze dat hun deskundigheid wordt erkend.
Voor het onderzoek is samengewerkt met het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam. Studenten van de HvA hebben bijgedragen aan het veldwerk. De uitkomsten zullen ook worden gebruikt in het onderwijs aan (a.s.) professionals in de zorg- en dienstverlening.

Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek
Auteur(s) Y. Wittenberg (HvA), M.H. Kwekkeboom (HvA/SCP), A.H. de Boer (SCP)
Publicatiedatum 17 januari 2012
Trefwoorden
Prijs €
Aantal pagina’s 150
ISBN/ISSN/anders 978 90 377 0566 9
Reeks Publicatie
Volgnummer 2012-4
Onderzoeksgroep Zorg

Bron: SCP

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen