Maasstad Ziekenhuis: oordeel IGZ is hard, verbeteringen zijn gerealiseerd

Array

Het Maasstad Ziekenhuis heeft vandaag kennis genomen van de inhoud van het definitieve rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de uitbraak van de Klebsiella-bacterie vanaf 2010.

De verschijning van het rapport is voor het ziekenhuis reden om opnieuw zijn medeleven te betuigen aan allen die op enigerlei wijze in de uitbraakperiode of daarna de nadelige gevolgen hebben moeten ervaren. Het ziekenhuis heeft daarvoor zijn oprechte excuses aangeboden.

Verbetertraject
Het ziekenhuis constateert ook dat de IGZ in haar rapport herhaaldelijk en uitvoerig het door het Maasstad Ziekenhuis krachtig ingezette verbetertraject benoemt en goedkeurt. De aanbevelingen die de IGZ doet, zijn al in gang gezet en worden geïmplementeerd. Het verbetertraject zal verder worden geborgd op basis van de aanbevelingen van de commissie Waarheidsvinding onder leiding van prof. dr. W. Lemstra.

Het ingezette verbetertraject is vanaf augustus 2011 in de gehele organisatie aangepakt. Alle medewerkers zetten zich in voor optimale veiligheid. Onze ambitie is dat dit in 2012 zal leiden tot een ziekenhuis met een kwaliteits- en veiligheidsprogramma dat onderscheidend is in Nederland.

De binnen het ziekenhuis van nu af aan gehanteerde norm heeft, naast de internationale accreditatietoets JCI, ook alle binnen Nederland geldende voorschriften en regelgeving in zich. Op die wijze wil het ziekenhuis een inspirerend voorbeeld worden op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Het ziekenhuis wil zijn recent opgedane ervaring en kennis ter beschikking stellen aan de Nederlandse gezondheidszorg. Ook met dit laatste sluit het ziekenhuis aan bij de doelstellingen van de IGZ.

Recente artikelen