Different ‘geneest’ geen homoseksualiteit

Array

De christelijke zorginstelling Different in Amsterdam biedt geen therapie aan waarbij homo’s worden ‘genezen’. Die conclusie trekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na onderzoek.

Naar aanleiding van een artikel in Trouw op 17 januari bracht de IGZ op 19 januari een inspectiebezoek aan zorgorganisatie Different te Amsterdam. Doel was om na te gaan of bij Different sprake is van een behandeling gericht op het ‘genezen’ van homoseksualiteit. Ook beoordeelde de IGZ of er bij Different sprake is van (voorwaarden voor) verantwoorde zorg.

Oordeel over ‘homotherapie’
De IGZ heeft in haar onderzoek niet kunnen vaststellen dat christelijke zorginstelling Different een behandeling aanbiedt die gericht is op het ‘genezen’ van homoseksualiteit. De behandeling is gericht op ondersteuning en begeleiding van clienten met (ongewenste) homoseksuele gevoelens. Deze behandeling is niet gericht op het onderdrukken of ‘genezen’ van de homoseksualiteit, maar op het aanvaarden van wie men is en daarin een keuze maken voor het wel of niet aangaan van een homoseksuele relatie. Dit beeld werd bevestigd in gesprekken met mensen van zowel Different als (ex-) clienten, mails die de IGZ ontving en dossieronderzoek. Als de IGZ alsnog meldingen krijgt van (ex-) clienten die wijzen op behandeling gericht op het ‘genezen’ van homoseksualiteit, dan zal de IGZ deze direct onderzoeken en zo nodig maatregelen treffen.

Homoseksualiteit is geaardheid, geen ziekte
De IGZ heeft Different te kennen gegeven dat homoseksualiteit een geaardheid is en geen ziekte. Behandeling gericht op het ‘genezen’  van homoseksualiteit is dan ook in strijd met de geldende richtlijnen. De Raad van Bestuur van Different heeft aangegeven deze zienswijze te onderschrijven.

Kritiek op diagnosestelling
De inspectie heeft de zorgverlening van Different ook nog op andere punten getoetst. Daarbij signaleerde de IGZ een aantal onvolkomenheden, bijvoorbeeld dat er onvolledige diagnoses worden gesteld. Voordat een zorginstelling clienten in behandeling neemt, moet deze eerst een gedegen diagnose stellen. De IGZ constateert op basis van dossieronderzoek dat dit niet het geval is bij Different. In diverse dossiers werd een zeer beperkt omschreven diagnose aangetroffen. De raad van bestuur heeft toegezegd hier verbeteringen in aan te brengen.  De IGZ monitort deze verbetermaatregelen de komende periode en zal over 2 maanden een nieuwe toets uitvoeren, met name gericht op deugdelijke diagnosestelling.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek bestond uit een aantal onderdelen:
- Een gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur van Stichting tot Heil des Volks, waar Different een onderdeel van is;
- Gesprekken met de manager en de hoofdbehandelaar van Different;
- Gesprekken met een aantal (ex-)clienten;
- Het beoordelen van een aantal (a-select gekozen) clientendossiers;
- Het beoordelen van diverse mails van (deels oud-)clienten aan de inspectie.

Bron: IGZ

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen