CWA Biorisk Management kan grieponderzoek in goede banen leiden

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO overlegt woensdag 15 en donderdag 16 februari over het controversiele onderzoek waarbij het vogelgriepvirus zo werd bewerkt dat het kan overspringen van mens op mens. Tijdens het overleg moet worden besloten of de wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam en hun Amerikaanse collega’s de resultaten van hun onderzoek mogen publiceren.

De Verenigde Staten maakten daar eerder bezwaar tegen. Zij vrezen dat details over het gemuteerde H5N1-virus door terroristen kunnen worden gebruikt. Dit was deze week te lezen op www.nu.nl.

CWA Biorisk Management
De CWA 15793:2011 beschrijft een managementsysteem voor het in de hand houden van risico’s verbonden aan het hanteren, opslaan en vernietigen van gevaarlijke micro-organismen zoals bacterien en virussen. Ziekenhuizen en laboratoria die deze CWA invoeren kunnen deze risico’s beter beheersen en verkleinen tot een acceptabel niveau voor medewerkers, andere personen en de omgeving. De kans dat terroristen in het bezit komen van het gemuteerde H5N1-virus wordt hierdoor sterk verkleind.

NEN-secretariaten CWA’s bioveiligheid
NEN voert een aantal secretariaten voor CWA’s op het gebied van bioveiligheid. Dit zijn Europese normalisatie workshops waarin op basis van consensus richtlijnen worden vastgesteld. De workshops zijn een flexibel platform dat open is voor ieder bedrijf of organisatie. Het eindresultaat is een CEN Workshop Agreement (CWA). De WHO is bij het opstellen betrokken geweest.

Toelichting en handvatten
Na publicatie van de CWA Laboratory Risk Management, die geschikt is als basis voor een bioveiligheidscertificaat, bestond al snel behoefte aan een nadere toelichting en handvatten voor de implementatie in organisaties. In 2011 is daarom CWA 16393 gepubliceerd, een document met toelichting op CWA 15793. Een derde biorisk document is CWA 16335. Deze CWA bevat een duidelijke omschrijving van de rol en taken van een bioveiligheidsfunctionaris (BVF). De BVF is verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid in organisaties waar met gevaarlijke biologische stoffen wordt gewerkt.