Weinig bewijs voor het voorspellende karakter van de manier waarop mensen omgaan met reuma en hun psychologisch welbevinden

Array

In deze systematische literatuurstudie is het verband tussen het omgaan met de gevolgen van reuma (coping) en het psychologisch welbevinden (stemming) op de langere termijn onderzocht. Er is weinig bewijs gevonden voor het voorspellende karakter van de manier(en) waarop mensen omgaan met reuma en hun psychologisch welbevinden tijdens het verloop van de ziekte. Passiefvermijdende manieren van omgaan met reuma, is een mogelijke risicofactor voor een verslechterde stemming . Zo zouden hulpeloos gedrag, hopen tegen beter weten in en veel rusten tot meer somberheid en  angst kunnen leiden. Actieve manieren van omgaan met reuma, zoals de problemen aanpakken of steun zoeken, lijken geen invloed te hebben op de stemming op de langere termijn.

De Sint Maartenskliniek heeft een vragenlijst ontwikkeld dat coping flexibiliteit meet. In dit onderzoek is gekeken naar de kwaliteit en bruikbaarheid van deze vragenlijst voor mensen met een reumatische aandoening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke Vriezekolk, onderzoeker Sint Maartenskliniek, [email protected], tel. 024-365 9367 .

Recente artikelen