Koptarief voor geboortezorg: ja graag en liever voorlopig geen keten-DBC

Array

Dezer dagen stuurden vele verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) een verzoek naar ZonMw om haar samenwerking financieel te ondersteunen. Zij deden dat als onderdeel van een subsidieronde. Zonmw stelt dit bedrag beschikbaar voor de jaren 2012, 2013 en 2014. In wezen is dat bedrag een koptarief, dat wil zeggen een tarief dat betaald wordt om de samenwerking te bevorderen. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) zou alle  professionals in de  geboortezorg blij maken, indien zij als vervolg op het ZonMw-initiatief  komt met een eigen koptarief voor het 2014  en latere jaren.  Dit advies gaf ondergetekende afgelopen week aan twee medewerkers van de NZa. Zij spraken met mij (en vele andere experts) omdat de NZa in juni een eigen advies uitbrengt aan VWS over nieuwe soorten tarieven in  de geboortezorg. Gesteld voor de keuze tussen  koptarief, populatiegebonden bekostiging en keten-DBC koos ik voor de eerste. Een keten-DBC heeft pas zin, als de samenwerking tussen  eerstelijnsverloskundigen en ziekenhuizen uitgekristalliseerd is. Want een keten-DBC biedt de mogelijkheid om binnen het budget voor geboortezorg te schuiven. Dat lukt alleen als er regels en gremia bestaan voor het vaststellen van de verdeling van de opbrengsten uit de keten-DBC’s. Die regels en gremia zie ik voorlopig nog niet ontstaan gelet, op de vaak nog negatieve beeldvorming over en weer tussen eerste- en tweedelijn. Aan het koptarief zou ik dan de acht vereisten van de inspectie willen verbinden, zoals ik heb opgeschreven in Nieuwsbrief 474 van 12 februari onder de kop “acht maal ja tegen ketenzorg: dan extra geld”.  tot zover dit bericht. Voor de Julius Masterclass Geboortezorg hebben zich inmiddels negen deelnemers aangemeld. In deze opleiding komt de bekostiging uitgebreid aan de orde. Zie ook agenda onder aan deze Nieuwsbrief.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen