Unie KBO bepleit bevolkingsonderzoek oogaandoeningen

Seniorenorganisatie Unie KBO pleit voor een bevolkingsonderzoek onder ouderen naar vermijdbare oogaandoeningen. Door vroegdetectie worden volgens de organisatie uiteindelijk kosten bespaard en neemt de druk op oogzorg af.

De Unie KBO, met 200.000 leden de grootste ouderenorganisatie in Nederland, gaat de wenselijkheid en mogelijkheid van een bevolkingsonderzoek onder 60-plussers, die nog niet bekend zijn bij een optometrist of oogarts, bij minister Schippers onder de aandacht brengen. Een bevolkingsonderzoek levert volgens de Unie KBO naar verwachting grote gezondheidswinst op.

Uit onderzoek van het Oogzorgnetwerk bleek al eerder dat de zogenaamde OOGbus een effectieve screeningsmethode vormt om staar, glaucoom en refractieafwijkingen op te sporen bij ouderen. Iedere vijfde screening in de OOGbus leidt tot één client met aantoonbare gezondheidswinst. Ook bij pilots in verzorgingshuizen in de regio Den Bosch en Amsterdam blijkt dat oogscreening vrijwel altijd meer bespaart dan het kost.

Onafhankelijk De Unie KBO vindt het belangrijk dat opsporing van vermijdbare slechtziendheid onafhankelijk van brillenverkoop plaatsvindt en pleit voor een frequentie van één maal per drie jaar. De Unie KBO is voorstander van een onafhankelijke screening door een optometrist of door een andere deskundige. Eerder heeft de Unie KBO geprobeerd om screening door een optometrist in de basisverzekering te krijgen, maar kreeg steeds nul op rekest. Sommige zorgverzekeraars vergoeden optometrische screening vanuit de aanvullende verzekering, maar stellen dan wel voorwaarden.

Urgentie Een grote groep senioren lijdt momenteel aan een onopgemerkte oogaandoening, die onbehandeld ernstige gevolgen kan hebben. Verkeersdeelname kan bemoeilijkt worden en er bestaat een verhoogde kans op botbreuken. Zelfs depressie en aanpassingsproblemen kunnen gevolgen zijn.

Behandelen Slechter zien wordt vaak niet opgemerkt omdat het geleidelijk gaat of omdat men denkt dat het hoort bij het ouder worden. Van de naar schatting 300.000 onopgemerkte oogaandoeningen is meer dan de helft te behandelen of zelfs te voorkomen. Naast het dragen van geen of een verkeerde bril zijn staar, glaucoom en refractieafwijkingen belangrijke veroorzakers van vermijdbare slechtziendheid.

Over de Unie KBO De Unie KBO is met ruim 200.000 leden de grootste, onafhankelijke seniorenorganisatie van Nederland. De Unie KBO komt op voor de belangen van senioren, met name op het terrein van zorg, welzijn, inkomen en koopkracht. Daarnaast biedt de Unie KBO haar leden diverse diensten, services en voordelen aan. Meer informatie over de Unie KBO: www.kbo.nl