Drukgolven in het bloed voorspellen vaatafwijkingen bij auto-immuunziekten

Hans Nienhuis: Atherosclerosis in systemic autoimmune diseases – early markers and risk factors
Pulse wave analyse (PWA) is een geschikte methode om vroege vaatafwijkingen op te sporen bij patienten met systemische auto-immuunziekten, zoals reuma, lupus en de ziekte van Wegener. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Hans Nienhuis.

Voor PWA wordt een drukmetertje op de polsslagader geplaatst, waarmee drukgolven die bij de hartslag ontstaan worden geregistreerd. Met een natuurkundig model kan de elasticiteit van de slagaderen worden afgeleid. De elasticiteit is verlaagd bij patienten met systemische auto-immuunziekten die nog geen slagaderverkalking hebben, zo toont Nienhuis aan. Hij concludeert verder dat de stapeling van versuikerde eiwitten (advanced glycation end products; AGE’s) bij patienten met systemische auto-immuunziekten verhoogd is. Ook vond hij een genetische verandering in de receptor voor AGE’s die het risico op het krijgen van reuma en lupus vergroot en die het risico op hart- en vaatziekten bij patienten met reuma mogelijk kan helpen voorspellen.

Nader onderzoek moet uitwijzen of PWA het risico op slagaderverkalking kan helpen voorspellen en of behandeling gericht op verminderde stapeling van AGE’s slagaderverkalking kan remmen of voorkomen.

Curriculum Vitae
Hans Nienhuis (Groningen, 1983) studeerde geneeskunde te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Jan Kornelis de Cock Stichting, Junior Scientific Masterclass en Novartis Pharma B.V.. Nienhuis werkt als arts-assistent in het Medisch Centrum Leeuwarden en als onderzoeker in het UMCG. De titel van zijn proefschrift luidt “Atherosclerosis in systemic autoimmune diseases – early markers and risk factors”.
Datum:14 maart 2012

Tijd:11:00

Locatie:Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen

Adres:Broerstraat 5 te Groningen

Promotor: prof.dr. C.G.M. Kallenberg

 

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen