Nieuwe patientveiligheidskaarten helpen valpartijen voorkomen

Jaarlijks belanden er 99.000 ouderen op de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis als gevolg van een val. Om ouderen te informeren wat ze kunnen doen om een val te voorkomen heeft patientenfederatie NPCF samen met Consument en Veiligheid twee nieuwe patientveiligheidskaarten ontwikkeld: ‘Zorg dat u niet valt’ en ‘Veilig op pad met uw rollator’. De patientveiligheidskaarten worden vandaag gepresenteerd tijdens het LENT congres. Lent is het voorjaarscongres over veiligheid in de (ouderen-)zorg.

De kaarten bestaan uit zes cartoons met bijbehorende korte adviezen om te voorkomen dat mensen struikelen, uitglijden of vallen. Naast tips als zorgen voor een goede conditie en een veilige woning zijn er ook tips voor een veilig gebruik van de rollator. Ook met een rollator vallen ouderen te vaak. Dat komt soms door verkeerd gebruik of door defecten. Op de juiste hoogte afstellen van een rollator, goed gebruik maken van de rem en regelmatig laten nakijken van de zijn een paar adviezen.

“Valpartijen bij ouderen komen veel voor en brengen ernstig letsel met zich mee. Ouderen kunnen zelf veel doen om een val te voorkomen. Met de kaarten willen we mensen op een toegankelijke manier wijzen op een aantal zaken die ze misschien over het hoofd zien. Wij hopen dat o.a. ouderenbonden, welzijnswerkers, hulpmiddelenleveranciers, fysiotherapeuten, verpleeg- en verzorgingshuizen de cartoons verspreiden. Zo worden ouderen eraan herinnerd wat ze zelf kunnen doen om een valpartij te voorkomen.”

De patientveiligheidskaarten (als geheel of de losse cartoons om zelf te gebruiken voor een poster of in eigen materiaal) zijn door zorgverleners en patienten te downloaden op www.mijnzorgveilig.nl. Naast patientveiligheidskaarten over het voorkomen van vallen zijn er diverse andere kaarten, onder andere met adviezen voor een veilig medicijngebruik.

Consument en Veiligheid heeft een beperkte gedrukte oplage van deze kaarten. Op www.veiligheid.nl zijn ze per set van 50 stuks te bestellen voor ?15,- (excl. btw).

Meer informatie over valpreventie? Ga dan naar het kennisnetwerk valpreventie van Consument en Veiligheid: www.kennisnetwerkvalpreventie.nl

Voor meer informatie over de patientveiligheidskaarten kunt u terecht op www.mijnzorgveilig.nl

bron: NPCF