Tot 2025 verdubbeling van aantal mensen met diabetes

Nieuw boek Diagnose Diabetes 2025
Volgens nieuwe ramingen telt Nederland in 2025 1,4 miljoen mensen met gediagnosticeerde diabetes. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het officiele huidige aantal van 740.000. De cijfers staan in het boek Diagnose Diabetes 2025, dat vandaag wordt gepresenteerd tijdens het congres Nationale Diabetes Dag.

De nieuwe, actuele ramingen zijn gebaseerd op berekeningen van een speciaal voor het boek geformeerde ‘Diabetes Rekenkamer’, bestaande uit de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), RIVM, TNO en enkele zorgverzekeraars. Van de 1,4 miljoen mensen met diabetes heeft 90 procent diabetes type 2. 73 procent heeft behalve diabetes ook nog minstens één aan diabetes gerelateerde aandoening, zoals hart- en vaatziekten of nierfalen. De direct aan diabetes gerelateerde zorgkosten stijgen tussen 2010 en 2025 van 2,5 miljard naar 4,3 miljard euro per jaar.

Diagnose Diabetes 2025 gaat over de toekomst van de diabeteszorg en –preventie in Nederland. Het boek is een initiatief van de NDF, in samenwerking met Rabobank en BeBright.Tientallen partijen uit de zorg en andere sectoren, als ook werkgevers- en werknemersorganisaties, waren middels workshops bij het schrijfproces betrokken. Volgens mede-auteur en NDF directeur Inge de Weerdt staat die unieke aanpak voor een nieuwe, maatschappelijke manier van denken over ziekte en zorg.

De Weerdt: “Vraag mensen in het land wat ze echt belangrijk vinden en iedereen zet gezondheid op 1. De verantwoordelijkheid daarvoor kun je niet alleen bij het individu zelf leggen. Het helpt ook niet om met z’n allen naar Den Haag te kijken; dat is oud denken. Laten we vooral naar onszelf kijken en naar elkaar en gezamenlijk  de verantwoordelijkheid nemen om gezondheid in alle sectoren, in beleid en bestuur op 1 te zetten.  Het is de enige manier om deze maatschappij ontwrichtende trends te doorbreken. Met Diagnose Diabetes 2025 willen we aan die strategische ontwikkeling een impuls geven, met alle belangrijke partners die we daarvoor al verzameld hebben.”

 

Diagnose Diabetes 2025 is gebaseerd op het succesvolle format van Diagnose 2025 dat Rabobank en BeBright eerder publiceerden. In het boek worden zeventien toekomstbepalende trends geïdentificeerd en onderzocht en drie toekomstscenario’s uitgewerkt. In het laatste hoofdstuk, Behandelplan, wordt een reeks robuuste beleidsopties voor innovatie en verandering geformuleerd. Volgens De Weerdt kijkt Diagnose Diabetes 2025 de toekomst recht in de ogen.

 

“Als je kijkt naar de epidemie van chronische ziekten die op ons afkomt en tegelijk weet dat we te maken krijgen met een krapper wordende arbeidsmarkt, dan is dat een rampzalige combinatie. Kiezen we dan voor verschraling en tweedeling in de zorg, zoals het Breukscenario in het boek laat zien? De NDF en haar partners kiezen voor een vitaal Nederland. Maar dat kan niet alleen een opgave zijn voor de zorgsector. Oplossingen moeten ook en vooral buiten de zorgsector gezocht worden.  ‘Gezond op 1’ betekent meer aandacht voor preventie  en alle hens aan dek.”

 

 

Recente artikelen