Studenten motiveren helpt

Zijn docenten verantwoordelijk voor het inspireren en motiveren van studenten? Spelen zij daar een rol in? Als studenten erg gemotiveerd zijn, is het resultaat dan ook beter? Is er een verschil in motivatie tussen jongens en meisjes? Is motivatie een statisch gegeven?

Tijdens een enerverend symposium over studentmotivatie in medisch onderwijs worden deze en vele anderen vragen besproken. Een druk bezocht symposium, dat plaatsvindt vanwege de promotie van – inmiddels doctor – Rashmi Kusurkar. Haar proefschrift over motivatie bij medische studenten mondt uit in een aantal baanbrekende conclusies en aandachtsgebieden.

Betere resultaten
Motivatie bij studenten is van groter belang dan tot nu toe werd gedacht. Aandacht hiervoor bij de ontwikkelingen en de toetsing in het onderwijs zijn daarbij achtergebleven. Docenten en staf van medisch onderwijs kunnen hier meer op inspelen, want intrinsiek gemotiveerde studenten hebben betere studieresultaten en worden later betere artsen.
Kusurkar concludeert ook dat de meeste jongens op de leeftijd van 18 nog niet zo ver zijn om een duidelijke keuze te maken. In tegenstelling tot de meisjes zijn zij vaker nog niet intrinsiek, vanuit zichzelf, gemotiveerd. Dat komt wel, maar wat later. Ook is een interessante bevinding dat jongens om tot goede studieresultaten te komen echt studie-uren moeten maken. Bij meisjes is de deep learning strategy, dus het naadje van de kous willen weten, het belangrijkste voor een goede prestatie.

Inspireren
Naast Kusurkar geven internationale sprekers meer handen en voeten aan dit belangwekkende onderwerp. Karen Mann, professor medisch onderwijs aan de Canadese universiteit van Dalhousie, spreekt over wetenschappelijke concepten die ten grondslag liggen aan motivatie en de consequenties voor de onderwijspraktijk. En Maarten Vansteenkiste, professor ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Gent in Belgie onderschrijft het belang van kwaliteit van motivatie. Er zijn twee soorten motivatie, intrinsiek en extrinsiek en alles wat daar tussen zit. Intrinsiek komt echt vanuit de persoon zélf. Extrinsieke motivatie om geneeskunde te studeren is bijvoorbeeld omdat je ouders het zo graag willen, of omdat het een beroep is met maatschappelijk aanzien.

Toch kun je studenten die extrinsiek gemotiveerd zijn door de juiste onderwijsaanpak boeien en inspireren, maar dan moet je wel weten hoe. Docenten spelen hierbij een belangrijke rol. Olle ten Cate, directeur van het expertisecentrum onderwijs en opleiden van het UMC Utrecht en met Gerda Croiset, promotor van Rashmi, sluit het symposium af met een wervelende discussie met de zaal. Het onderwerp leeft en daarom ligt bij het Instituut voor onderwijs en opleiden een aantal onderzoeken naar onderwijs op stapel. Hoe gemotiveerd blijven studenten door de jaren heen en hoe kunnen we studenten blijvend motiveren zodat we geïnspireerde en goed opgeleide dokters blijven leveren?

bron: VUMC