Geen hoger kankerrisico door volledig metalen heup

Array

Een grote Britse studie vond geen verhoogd risico op het ontwikkelen van maligniteiten onder patienten met een kunstheup met 2 metalen gewrichtsvlakken. Toch houden de auteurs in BMJ een slag om de arm: mogelijk was de follow-up van gemiddeld 3 jaar niet lang genoeg om een verschil te detecteren (2012;344:e2383).

Patienten met protheses waarvan zowel de kop als de kom van metaal zijn, hebben microscopisch kleine, afgesleten metaaldeeltjes in hun bloed en weefsel. Omdat de kunstheupen metalen bevatten die mogelijk mutageen zijn, zoals kobalt, chroom en molybdeen, bestaat de angst dat patienten met zulke metaal-op-metaalprotheses een verhoogd risico op maligniteiten hebben.

De onderzoekers vergeleken daarom ruim 40.000 mensen die met een zo’n tweezijdig metalen heupgewricht rondliepen met bijna 250.000 personen met andere soorten heupprotheses. Voor alle mensen met een gewrichtsprothese samen was het kankerrisico in het jaar na operatie 1,25%; dat is lager dan bij niet-geopereerde leeftijdsgenoten (1,65%). Dat lagere risico hing waarschijnlijk samen met de patientenselectie voor een heupoperatie: orthopeden zijn waarschijnlijk minder geneigd mensen met een verhoogd kankerrisico een nieuwe heup te geven.

De kans dat binnen 5 jaar een maligniteit werd opgemerkt was niet afhankelijk van het bij de operatie gebruikte materiaal. Dat gold zowel voor alle kankers samen, als voor de hematologische, nier- en prostaatkankers.

De auteurs stellen dan ook dat hun resultaten clinici kunnen helpen hun patienten met metaal-op-metaalprotheses gerust te stellen en eventuele kandidaten voor zulke kunstgewrichten beter voor te kunnen lichten. Zij lieten echter andere complicaties, zoals aseptische vasculitis door metaaldeeltjes, buiten beschouwing. Daarover verscheen eerder in NTvG een artikel dat minder gunstig oordeelde over de metaal-op-metaal ‘resurfacing’ prothese (2011;155:A3186).

Bron: NTvG(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen