e-Overdracht van ziekenhuis naar verpleeghuis in belang van patiënt

Patienten hebben er baat bij dat de overdracht van hun medische gegevens van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld een verpleeghuis elektronisch gebeurt. “Dit levert minder fouten op, dus maakt het de zorg veiliger. Dat het ook veel minder tijd kost voor het zorgpersoneel maakt dat er eigenlijk geen reden meer is om het niet te doen,” zegt Wilna Wind, directeur van patientenfederatie NPCF.

Tijdwinst dus meer aandacht patient
Uit een inventarisatie van V&VN en Nictiz blijkt dat elektronische overdracht (e-Overdracht) in de care ziekenhuizen (cure) en langdurige zorg (care) een aanzienlijke tijdswinst oplevert bij overdracht van patienten. Het scheelt ongeveer 25 minuten per overdracht van de zendende partij. Tegelijkertijd levert het ongeveer 20 minuten tijdsbesparing op per overdracht bij de ontvangende organisatie. De voordelen van zulke tijdsbesparingen zijn aanzienlijk. “Door deze tijdbesparing via e-Overdracht krijgt de zorgverlener de mogelijkheid om meer aandacht te besteden aan de patient zelf,” aldus Wind. “Dus waar wachten we nog op? Laten we het dan ook tegelijk doorvoeren bij de overdracht naar mantelzorgers. Die groep wordt nu nog vaak vergeten, maar ook zij hebben behoefte aan goede informatie over hun naaste voor wij zij de zorg over nemen.”

Volledige en tijdige overdracht
Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat de grootste risico’s in de zorg ontstaan door knelpunten in de informatie-uitwisseling. Dossiers zijn niet actueel, niet compleet en bevatten lang niet altijd de informatie die voor professionals relevant is. Patientenzorg kan niet tijdig worden georganiseerd en ontbrekende informatie leidt tot risico’s voor de patient. Omdat overdrachten onvolledig zijn, moet de patient zelf veel informatie ophoesten die bij de zendende organisatie al bekend was.

Met e-Overdracht wordt een stap gezet richting een volledige en tijdige overdracht van relevante patientgegevens. Zo is ervoor gezorgd dat de medische en verpleegkundige gegevens ingelezen kunnen worden voor de anamnese.

Bron: NPCF