Vrouwen weten weinig over anticonceptie

Array

Met de komst van nieuwe pil nog meer keuze
Vrouwen weten weinig over de anticonceptiemethode die ze zelf gebruiken, terwijl ze bepaalde informatie over hun anticonceptiemethode wel degelijk van belang vinden. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, onder Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 16 tot 55 jaar. Zo vinden vrouwen het belangrijk om te weten of hun anticonceptie relatief veel of weinig hormonen bevat in vergelijking met andere methoden. Opmerkelijk genoeg weet maar een minderheid van de vrouwen hoe hun anticonceptiemiddel het doet op deze en andere criteria. En sinds deze maand is er een nieuwe anticonceptiepil beschikbaar, de eerste pil met lichaamseigen hormoon, waardoor de keuzemogelijkheden verder zijn uitgebreid.

Van de vrouwen uit het onderzoek laat 77 procent weten bij de keuze voor een anticonceptiemiddel de hoeveelheid hormonen belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Daarentegen geeft 54 procent van de vrouwen aan geen idee te hebben welke anticonceptiemiddelen veel dan wel weinig hormonen bevatten. Betrouwbaarheid blijft voor vrouwen het belangrijkste criterium bij de keuze van een anticonceptiemiddel, 96 procent vindt dit belangrijk tot zeer belangrijk. Daarna willen vrouwen hun keuze baseren op het wegblijven van eventuele bijwerkingen: voor 92 procent is dat een belangrijk tot zeer belangrijk criterium. Vrouwen zien de pil als het meest betrouwbare anticonceptiemiddel. Dit terwijl veel overige anticonceptiemiddelen voor de betrouwbaarheid van de pil niet onder doen.
Beperkte kennis
Veel vrouwen hebben beperkte kennis over anticonceptiemiddelen, blijkt uit het onderzoek. Slechts 33 procent van de vrouwen weet met welke anticonceptiemiddelen er een snelle terugkeer van de vruchtbaarheid is te verwachten; 67 procent weet dit niet. Van de vrouwen weet 30 procent niet welk merk anticonceptiemiddel ze gebruiken of welke anticonceptiemiddelen dagelijkse aandacht behoeven en welke je voor een langere termijn beschermen. Verder heeft 65 procent geen andere methode overwogen dan het middel dat ze nu gebruiken.
Huisarts bespreekt vooral de pil
De methode die de huisarts volgens de vrouwen met hen heeft besproken is vooral de pil (84 procent), gevolgd door de hormoonspiraal (20 procent), de prikpil (11 procent) en de koperspiraal (10 procent). Anticonceptievormen die relatief recent op de markt zijn gekomen, bespreken huisartsen nauwelijks met vrouwen. Hieronder vallen de zelf in te brengen maandelijkse anticonceptiering en het anticonceptiestaafje dat door een arts in de arm wordt geplaatst waarna de vrouw drie jaar beschermd is.
MSD heeft deze maand de keuzevrijheid voor vrouwen vergroot door de eerste pil te introduceren met lichaamseigen hormoon, Zoely® (nomegestrolacetaat /oestradiol). Afgaand op de resultaten uit het onderzoek zou daar behoefte aan moeten zijn: uit het onderzoek blijkt dat 58 procent van de vrouwen het bij de keuze van een anticonceptiemiddel belangrijk vindt om te weten of de hormonen lichaamseigen of puur synthetisch zijn.
Veel meer keuze
Catherine van Heest, directeur bij Care for Women, is niet verbaasd over de conclusies uit het onderzoek. ‘De meeste vrouwen hebben ooit de pil voorgeschreven gekregen en zijn die altijd blijven slikken. Inmiddels is er veel meer keuze aan anticonceptiemiddelen. Een pil kan een prima anticonceptiemiddel zijn, maar vrouwen die bijvoorbeeld onregelmatige werktijden hebben en daardoor gemakkelijk de pil kunnen vergeten, hebben misschien meer baat bij een anticonceptiemiddel waar ze niet iedere dag aan hoeven denken.’
Anticonceptie.nl
Farmaceutisch bedrijf MSD, dat via vormalig Organon een historie heeft in ontwikkeling van anticonceptiemiddelen, wil een bijdrage leveren aan de kennis van vrouwen over verschillende soorten anticonceptie. Het doel is dat vrouwen beredeneerd een keuze kunnen maken voor een anticonceptiemethode die het beste bij hun wensen en levensstijl past. Op de website www.anticonceptie.nl heeft MSD alle vormen van anticonceptie die er in Nederland op de markt zijn objectief laten beschrijven voor alle mogelijke merken.
Ongewenste zwangerschappen voorkomen
Caroline Doornebos, Medical Director van MSD: ‘Wat we belangrijk vinden is dat vrouwen nagaan welk middel het beste bij hun levensstijl en wensen past. Anticonceptie gebruik je vaak jarenlang, dan is het belangrijk dat je weet wat je gebruikt en waarom dat het beste bij jou past.’ MSD pleit ook voor goede ‘counseling’ door de arts. ‘Uit eerder onderzoek blijkt dat met een goede voorlichting, waarbij de arts ook zaken checkt over de levensstijl van de vrouw, ongewenste zwangerschappen te voorkomen zijn omdat meteen een goede keuze voor een anticonceptiemiddel wordt gemaakt.’
Bron: MSD

Recente artikelen