Eerste Nederlandse hersenstamimplantaten bij dove kinderen

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn voor de eerste keer in Nederland hersenstamimplantaten geplaatst bij dove kindjes. De eerste operatie werd verricht bij een meisje van 16 maanden dat werd geboren zonder slakkenhuizen, waardoor een meer gangbare hoorprothese voor haar niet geschikt was. Dankzij haar hersenstamimplantaat reageert zij inmiddels op haar naam en zal ze naar verwachting leren praten. Ook bij een recent geopereerd jongetje zijn de vooruitzichten goed.

Doofheid kan in veel gevallen worden verholpen met een cochleair implantaat (CI). Hiervoor moeten echter het slakkenhuis en de gehoorzenuw goed zijn aangelegd. Bij een klein aantal kinderen blijkt dat niet het geval. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een hersenstamimplantaat (auditory brainstem implant, ABI), dat ook het slakkenhuis omzeilt en geluidsinformatie via een elektrode rechtstreeks aan de hersenstam doorgeeft. Deze elektrode is net al bij een CI via een draadje verbonden met een op de schedel aangebrachte microgeluidsontvanger, die draadloos verbonden is met een achter het oor gedragen spraakprocessor. Hierdoor kan het kind leren spraak te verstaan en zelf verstaanbaar te spreken, net als kinderen met een CI.

Plastisch
Het plaatsen van een elektrode op de hersenstam is een techniek die in het LUMC al vijf jaar wordt toegepast bij volwassenen die aan beide zijden een tumor van de evenwichtszenuw (brughoektumor) hebben. Bij deze volwassenen veroorzaakt de tumor schade aan de gehoorzenuw, waardoor toepassing van een CI onmogelijk is. Bij doofgeboren kinderen is toepassing van een hersenstamimplantaat echter nieuw. “Bij kinderen is het lastig om het implantaat precies op de goede plaatsen in de hersenstam aan te sluiten voor de juiste toonhoogtebeleving. Maar dat luistert bij jonge kinderen ook iets minder nauw, omdat hun hersenen nog erg plastisch zijn”, vertelt prof. Johan Frijns, KNO-arts in het LUMC.

Eerste woordjes
Wereldwijd is het hersenstamimplantaat inmiddels bij ruim dertig kinderen succesvol geplaatst, daarom durfde Frijns het aan om bij dit patientje van 16 maanden de operatie uit te voeren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het neurochirurgische team van prof. Martijn Malessy. Bij de ingreep wordt een luikje in de schedel gemaakt waarna de kleine hersenen iets opzij worden gehouden om de hersenstam te kunnen bereiken. “De ouders zijn van tevoren goed geïnformeerd en zij hebben heel bewust voor deze operatie gekozen”, aldus Frijns. De tweede operatie is verricht bij een jongetje van tweeenhalf jaar, dat door de beperkt aangelegde gehoorzenuw geen baat bleek te hebben bij een CI. De operatie is goed verlopen en bij een recente test bleek de hersenstam goed te reageren. “Het is nu afwachten hoe de kinderen zich ontwikkelen. Na het plaatsen van een cochleair implantaat duurt het ongeveer een jaar voordat de eerste woordjes komen. We zullen zien of dat bij deze kindjes met een ABI ook het geval is.” De kinderen zullen intensief begeleid worden door het Leidse CI-team.

 

LUMC

Als het centrum van medische vernieuwing streeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De kerntaken van het LUMC zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing. Het LUMC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland.

Recente artikelen