Maastricht UMC+ biedt persoonlijke zorgpadbegeleiding aan mannen met prostaatkanker

Array

Sanofi ontwikkelt prostaatcarcinoommodule in Care Companion
Het Oncologiecentrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) gaat als eerste care companion prostaatcarcinoom inzetten bij mannen met prostaatkanker. Het Maastricht UMC+ leverde bovendien een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en het testen van het programma. Het Maastrichtse oncologiecentrum werkt al langer met care companion bij vrouwen met borstkanker.

Care companion prostaatcarcinoom is een interactieve internettoepassing voor mannen met prostaatkanker en hun zorgverleners. Het is ontwikkeld door Sanofi en biedt 24 uur per dag inzicht in ziektebeeld en persoonlijk zorgpad.

Patient
Care companion laat de patient een overzichtelijke weergave van zijn persoonlijk zorgpad zien. Aan het zorgpad is gestructureerde informatie gekoppeld die is opgesteld door en afgestemd met het totale behandelteam van het oncologiecentrum in het ziekenhuis. Met care companion krijgt de patient een beter inzicht in zijn diagnose, het ziekteverloop, het persoonlijke behandelplan en de nazorg. Het programma omvat tevens een bibliotheek met betrouwbare informatie over de aandoening en de behandeling, die op ieder gewenst moment kan worden geraadpleegd. De afspraken met zorgverleners kunnen altijd overzichtelijk op een rij worden gezet. Ook kan de patient informatie delen met naasten of lotgenoten.

 

Zorgverlener
Als zorgverlener is het mogelijk om de patient op afstand te monitoren op bijv. pijn, bijwerkingen, gewicht of temperatuur. Care companion is een flexibel systeem dat ingericht kan worden naar de persoonlijke wensen en behoeften van het behandelteam. Op die manier biedt het de zorgverlener ondersteuning bij primaire processen en werkafspraken binnen een multidisciplinair team.

Met care companion wil Sanofi – en het Maastricht UMC+ – een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorgkwaliteit, zodat zorginstellingen en zorgverleners kwalitatief betere zorgresultaten kunnen bereiken en de patient een betere zorgkwaliteit ervaart.

Care companion is eind 2010 geïntroduceerd voor vrouwen met borstkanker en nu ook voor mannen met prostaatkanker. Later dit jaar zal de internettoepassing ook beschikbaar komen voor patienten met darmkanker.

Vandaag
In het Maastricht UMC+ gaat het prostaatkankerteam vandaag aan de slag met de nieuwe module van care companion voor mannen met prostaatkanker.

Uroloog dr. Cees van Beek: “Een groot voordeel is dat onze patienten nu overzicht hebben en houden over hun eigen, individuele zorgpad. Tevens is het belang van goede, op maat gesneden patientenvoorlichting die bovendien gekoppeld is aan dat individuele zorgpad, erg groot.”

Oncoloog dr. Patricia Soetekouw, vult hem aan: “Daarnaast ondersteunt dit programma de teamsamenwerking én biedt het de mogelijkheid om op meer manieren in contact te zijn met onze patienten. Beide zullen in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor onze patienten.”

Radiotherapeut dr. Francis van Gils: “Wij zijn trots dat we nu ook voor deze patientengroep met care companion kunnen werken. We verwachten dat deze wijze van individuele zorgpadbegeleiding ook in positieve zin zal bijdragen aan de tevredenheid van onze patienten over de door ons geleverde zorg.”

“De dokter kan zich voorbereiden, daarvoor kan hij gebruik maken van onder andere een status“, aldus Harm Kuipers, die als patient ervaring heeft opgedaan met care companion prostaatkanker. “Maar nu kan ik me als patient ook voorbereiden op het gesprek met mijn arts door in care companion te kijken naar mijn eigen zorgpad.”

Kijk voor de informatievideo over de care companion prostaatkanker:

http://www.mumc.tv/video/1727857692001/care-companion-prostaatkanker

 

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen