Consortium onderzoekt werkzaamheid traditioneel kruidenpreparaat tegen moderne volksziekte Diabetes Mellitus type 2

Een samenwerkingsverband van Wageningen University, Plant Research International, beide onderdeel van Wageningen UR, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Europa Ayurveda Centrum en EuroProxima BV voert onderzoek uit naar een traditioneel kruidenpreparaat tegen Diabetes Mellitus type 2. Het consortium stelt zichzelf als voorwaarde eerst wetenschappelijk te bewijzen dat het middel een positief effect heeft op deze ziekte en wil het preparaat vervolgens als kruidengeneesmiddel in Nederland (en Europa) laten registreren en op de markt brengen. Het project levert uiteindelijk circa 21 fulltime banen op.

Het gaat om een Ayurvedisch kruidenpreparaat, gebaseerd op een hindoeïstische gezondheidsleer uit India. Dit wordt al eeuwen in Aziatische landen toegepast als geneesmiddel. Het middel heeft een glucose- en lipideverlagende werking (cholesterol is een voorbeeld van een lipide) en kan daarmee interessant zijn voor diabetespatienten. Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het kruidenpreparaat genoeg potentie heeft voor verder onderzoek.

Klinisch onderzoek
De partners onderzoeken in het project Traditioneel kruidenpreparaat tegen een moderne volksziekte welke werkzame stoffen de – in Nederland geteelde – 20 kruiden bevatten. Ook wordt gekeken of het preparaat voldoet aan voedselveiligheidseisen. Proefpersonen testen het kruidenpreparaat in een klinische setting volgens de strenge eisen van medisch wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt naar de klinische effecten van het kruidenpreparaat gekeken. De samenstelling van het preparaat wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd om het als kruidengeneesmiddel te kunnen registreren bij het college ter beoordeling van Geneesmiddelen.

Groei regionale economie
Het project draagt bij aan het versterken van de innovatiekracht en concurrentiepositie van de deelnemende MKB-bedrijven en aan het versterken van de kennispositie van de Wageningen Universiteit en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Bovendien stimuleert het de groei van de regionale economie op het gebied van Food en Health, met name gericht op preventieve gezondheid. Het kan een kostenbesparing opleveren voor de gezondheidszorg.

EFRO-subsidie
De samenwerkende partners Wageningen Universiteit, Plant Research International, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), Europa Ayurveda Centrum (Witharen) en EuroProxima BV (Arnhem) ontvangen voor het project Traditioneel kruidenpreparaat tegen een moderne volksziekte bijna € 407.000 subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), ruim € 52.000 van de provincie Overijssel en circa € 59.000 van het Rijk. De partners investeren zelf bijna € 518.000.

‘GO, gebundelde innovatiekracht’.
Het Operationeel Programma Oost-Nederland EFRO 2007-2013 (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk Europees stimuleringsprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel samen met de stedelijke netwerken Zwolle Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen om de positie van nationale innovatieve regio verder te versterken.

» Meer informatie over het stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’ op de site van Gelderland en Overijssel Gebundelde Innovatiekracht.
Bron: Wageningen University