Verscherpt toezicht apotheek Arnhem-Zuid opgeheven

0
162

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op apotheek Arnhem-Zuid per 13 september opgeheven. De inspectie is van oordeel dat de apotheek weer voldoende voldoet aan de voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg.

Apotheek Arnhem- Zuid werd 13 juni 2012 voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding voor het verscherpt toezicht was dat de inspectie na meerdere bezoeken in april en juni constateerde dat er sprake was van risico’s voor de patientveiligheid. Deze risico’s lagen op het gebied van receptverwerking, kwaliteit, opslag en faciliteiten, medicatiebewaking, medicatieoverdracht en het bereiden van geneesmiddelen.

In juni heeft de inspectie twee bezoeken aan de apotheek gebracht. Tijdens deze bezoeken bleek dat de apotheek een aantal maatregelen had getroffen. Maar op belangrijke onderdelen waren de resultaten van de getroffen maatregelen onvoldoende zichtbaar.

Tijdens een bezoek op 30 augustus 2012 heeft de inspectie vastgesteld dat Apotheek Arnhem-Zuid inmiddels weer voldoet aan de gestelde eisen voor het leveren van verantwoorde zorg en er geen risico’s meer zijn voor de patientveiligheid.
Bron: IGZ

De inspectie zal de ontwikkelingen bij Apotheek Arnhem-Zuid enige tijd blijven volgen en binnen een aantal maanden een controlebezoek brengen om te kijken of de stijgende lijn van verbeteringen wordt vastgehouden.