Verscherpt toezicht Charim Thuiszorg in Veenendaal opgeheven

0
202

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Charim Thuiszorg in Veenendaal opgeheven. Charim heeft de verbeteringen op het gebied van medicatieveiligheid die de IGZ had geeist binnen de toegezegde tijd gerealiseerd.

Op 2 mei 2012 stelde de IGZ Charim Thuiszorg onder verscherpt toezicht omdat er structurele tekortkomingen waren in de medicatieveiligheid. Sinds het instellen van het verscherpt toezicht heeft de inspectie de vorderingen van Charim Thuiszorg nauwlettend gevolgd. Op 28 september bracht de IGZ een vervolgbezoek om de verbeteringen te toetsen. Charim bleek hard te hebben gewerkt aan de verbetering van de farmaceutische zorg. Zo zijn de medicatieoverzichtlijsten compleet en actueel, wordt medicatie niet gewijzigd zonder een door een arts geautoriseerde medicatieopdracht en vindt er dubbele controle plaats bij de toediening van medicatie. De inspectie constateerde nu geen risico’s meer.

De inspectie zal erop toezien dat de ingezette verbeteringen blijvend zijn.