Geboortezorg van Deventer tot Tilburg werkt officieel samen sinds 31 oktober

In aanwezigheid van bijna zestig verloskundigen, gynaecologen, leidinggevenden van de kraamzorg, huisartsen en GGD-epidemiologen opende  ZonMw directeur Henk Smid het Verloskundig Consortium Utrecht. Hij deed door een enorme bruidstaart aan te snijden. Hij sprak  zijn grote waardering uit dat alle professionals elkaar een positie gunning in de geboortezorg: “het lijkt wel of Diederik Samson en Marc Rutte eerst bij jullie langs zijn geweest”. De bijeenkomst vond plaats in het ZIMIHC-theater in de Utrechtse wijk Zuilen. Dat is een nieuwe kleine schouwburg met als doelstelling de jeugd in Zuilen te houden en niet te laten uitwaaieren naar het centrum van de stad. De afkorting ZIMIHC staat voor “Zat Ik Maar In Hoog Catharijne”. Het Utrechtse Consortium bestrijkt het gebied van Tilburg, Tiel, Utrecht, Apeldoorn en Deventer. Het beoogt met steun van ZonMw een aantal doelen te bereiken in de komende vier jaar: 1. het opzetten van een actueel blijvende, digitale sociale kaart 2. het ontwikkelen van gezamenlijke zorgpaden 3. gezamenlijke scholing en kwalteitstoetsing 4. het onderzoeken van de mogelijkheid voor een betere risicoselectie tijdens de zwangerschap en 5. het realiseren van sneller digitaal berichtenverkeer tussen professionals en van een elektronisch patientendossier. Tot zover dit bericht. Op 18 januari vindt het Juliuscongres over recente ontwikkelingen in de geboortezorg plaats. Dan komen spreekt Koos van der Velden, Nijmeegs hoogleraar Public Health en voorzitter van het ZonMW onderzoeksprogramma Zwangerschap en Geboorte. Hij houdt een lezing over de ontwikkelingen bij alle consortia voor geboortezorg en alle ZonMw studies. Andere sprekers met nationale rollen zijn Angela Verbeeten, verloskundige en KNOV-voorzitter, Sjaak Wijma gynaecoloog en NVOG-voorzitter en ZN directeur en arts Tony Lamping. Daarnaast treden zes bedenkers op van innovatieve projecten die op lokaal niveau met succes draaien. Wil je naar dit congres? Klik dan hier. Het congres is bestemd voor alle professionals en inkopers in de geboortezorg. Graag maak ik jou, beste nieuwsbrieflezer, ook attent op de Masterclass Organisatie Geboortezorg, gezamenlijk opgezet door de Verloskundige Academie Amsterdam/Groningen en de Julius Academy. Deze Masterclass is bestemd voor leidinggevenden van verloskundige samenwerknigsverbanden en consortia. In acht middagen komen (inter)nationale theorie en praktijk  aan de orde. We hebben topsprekers kunnen contracteren en er is veel tijd voor discussie onderling en met de sprekers. Wil jij deelnemen aan deze masterclass? Klik dan hier.

Vorig artikelUitreiking Prijs voor het beste verloskundige samenwerkingsverband vindt plaats op 18 januari
Volgend artikelOudere van nu leeft ongezonder dan die van vroeger
Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd. Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten. Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef. Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’ In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands. Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’ Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops. Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via mail@schrijvers.nl en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.