Een derde moeders kent risico op vroeggeboorte niet

Array

Wereld Prematuren Dag vraagt aandacht voor gevolgen vroeggeboorte
Een derde van de moeders is niet bekend met het risico op een te vroeg geboren kind voordat hun eerste kind geboren is. Meer dan 80% van alle ouders, ook ouders met een te vroeg geboren kind, zijn zich niet bewust van het feit dat een kind dat geboren wordt voor 37 weken prematuur is. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek gesponsord door Abbott, het wereldwijde healthcarebedrijf, dat ook in Nederland moeders ondervroeg. Eén op de tien baby’s die wordt geboren, is een prematuur. De baby komt dan voor de 37e week van de zwangerschap ter wereld. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de kinderen, zowel op de korte als lange termijn. Op 17 november is het Wereld Prematuren Dag en wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor vroeggeboorte en de risico’s ervan.

 

De meerderheid van moeders van te vroeg geboren kinderen die ondervraagd is, geeft aan bekend te zijn met een aantal complicaties vlak na de geboorte; laag geboortegewicht (88%), onderontwikkelde longen (84%), geelzucht (78%) en risico op luchtweginfectie (72%).

 

“Ouders van een pasgeboren prematuur kind krijgen in Nederland veel informatie waardoor ze weten waar ze aan toe zijn”, zegt Gert Jan van Steenbrugge, directeur van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). “Dat geldt echter vooral voor de medische aspecten waar zij mee te maken krijgen vlak nadat de baby is geboren. Wat de gevolgen voor langere termijn zijn, realiseren zij zich vaak niet.”

 

Wat betreft de gevolgen op de lange termijn zijn ouders van te vroeg geboren kinderen met name bezorgd over gezondheidscomplicaties (46%) en de fysieke achterstand (39%). Echter, een derde van de ouders heeft niet veel zorgen voor de toekomst en verwacht dat het kind de achterstand wel weer in zal lopen.

 

“Kinderen die te vroeg geboren worden hebben een verhoogde kans op lange termijn complicaties zoals een leerachterstand, gedragsproblemen of gevolgen voor het fysiek functioneren. Denk hierbij aan een groeiachterstand, verminderd zicht of gehoor en luchtwegproblemen. Het is belangrijk dat hier steeds onderzoek naar gedaan wordt, opdat prematuur geboren kinderen en ouders, ook op de lange termijn zo goed mogelijk begeleid worden. Daarbij kan door dit onderzoek de zorg voor en na de geboorte van deze kwetsbare groep kinderen beter worden afgestemd,” zegt Aleid van Wassenaer-Leemhuis, kinderarts AMC en voorzitter van de Landelijke Neonatale Follow-up (LNF).

 

Gevoelens van machteloosheid
Onder Nederlandse ouders die een prematuur geboren baby hebben gekregen, heerst vaak een onzeker gevoel en de helft van de ondervraagde moeders van prematuur geboren kinderen hadden negatieve gevoelens, blijkt uit het onderzoek. Zij noemen vooral frustratie (27%), zorgen over de algehele ontwikkeling van hun kindje (20%) en onvoorbereidheid (20%) als negatieve emoties die zij ervaren. Daarnaast voelen deze moeders zich vaak machteloos over de situatie (59%) en voelen zij zich eenzaam (47%) in de periode dat ze hun te vroeg geboren baby in het ziekenhuis moesten achterlaten.

 

Wereld Prematuren Dag Petitie
Bekende risicofactoren voor vroeggeboorte zijn het verwachten van een meerling (tweeling/drieling), leefstijlfactoren (overgewicht, roken, alcohol- en drugsgebruik tijdens de zwangerschap), sociale omstandigheden, gezondheidscomplicaties bij de moeder en haar leeftijd. Maar voor een derde van de vroeggeboortes is de oorzaak onbekend. Om de oorzaken en de gevolgen nog beter in kaart te brengen, wordt tijdens Wereld Prematuren Dag een petitie gestart door de European Federation for the Care of Newborn Infants, een toonaangevende ouderorganisatie. De petitie roept op tot meer investeringen in onderzoek naar de oorzaken van prematuriteit. Kijk voor meer informatie op de website www.ene-mene-mini.eu.

 

Over het onderzoek
Het onderzoek naar vroeggeboorte werd gesponsord door Abbott en MedImmune en is gehouden in negentien landen, waaronder Nederland. Het onderzoek richtte zich vooral op jonge ouders. Dit waren vooral moeders die de afgelopen twaalf maanden een kind (voldragen of te vroeg geboren) op de wereld hebben gezet. In totaal deden 1.949 mensen mee aan het onderzoek.

 

Over Abbott
Abbott is een wereldwijd, breed bedrijf op het gebied van gezondheidszorg dat zich toelegt op de ontdekking, ontwikkeling, fabricage en verkoop van farmaceutische en medische producten, waaronder voedingsproducten, apparatuur en diagnostische middelen. Het bedrijf heeft circa 90.000 medewerkers en verkoopt zijn producten in meer dan 130 landen. Abbott Nederland heeft circa 2.050 werknemers en vestigingen in Hoofddorp, Zwolle, Breda, Weesp, Groningen, Heerlen, Olst, Nieuwegein en Alkmaar. Nieuwsberichten en andere informatie over Abbott zijn beschikbaar op de website van het bedrijf: www.abbott.com.

Recente artikelen