BMM en DCTI werken aan oplossing voor diabetes

Array

Onderzoek naar celtransplantatie met biomaterialen
Diabetes is een van de meest veelvoorkomende chronische aandoeningen. Circa 1 miljoen Nederlanders worden getroffen door de ziekte. En het aantal diabetespatienten neemt gestaag toe. Onderzoeks-programma DCTI en topinstituut BMM maken gebruik van elkaars kennis om samen tot oplossingen te komen.
“Samen werken we aan een nieuwe therapie met biomaterialen met als doel diabetes te genezen”, zegt Eelco de Koning, coördinator van het Diabetes Cell Therapy Initiative (DCTI). Sinds een aantal jaren worden er insulineproducerende cellen in diabetespatienten getransplanteerd bij wie de eigen bètacellen kapot zijn gegaan. Zo kunnen patienten zelf weer insuline produceren. Tijdens de transplantatieprocedure gaan echter veel cellen verloren.
De Koning: “Om ervoor te zorgen dat de insulineproducerende cellen overleven en zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, onderzoeken we nu hoe we ze kunnen ‘inpakken’ met biomaterialen. Dit zijn materialen die door het lichaam worden geaccepteerd en dus niet worden bestreden. Dit zorgt ervoor dat we de cellen eenvoudiger kunnen inbrengen en dat ze beter overleven én functioneren. De patient kan dan genezen en is niet meer afhankelijk van insulinetoediening.”

Behandeling sneller dichterbij
Het topinstituut BioMedical Materials (BMM) is koploper in onderzoek naar biomedische materialen. Emiel Staring, directeur BMM: “In onze samenwerking met DCTI bundelen we de krachten en delen we kennis. In het BMM-programma ontwikkelen we radicaal nieuwe therapieen voor hart-, vaat- en nieraandoeningen. Diabetes leidt vaak tot dit soort complicaties. Door onze samenwerking komt het doel – een goede behandeling voor diabetespatienten en complicaties van deze ziekte – sneller dichterbij. Dit is niet alleen belangrijk voor patienten zelf, maar ook voor de gezondheidszorg én de maatschappij in het algemeen. Diabetes is immers één van de meest veelvoorkomende aandoeningen in Nederland en brengt de nodige kosten voor de maatschappij met zich mee.”
DCTI beoogt een daadwerkelijke genezing van diabetes. Als dit lukt, leidt dit tot een significante verlaging van de directe en indirecte ziektekosten.  Staring: “Een dergelijke samenwerking, gericht op verhoging van effectiviteit en efficientie en met een reeel vooruitzicht op besparingen in de gezondheidszorg, is van groot belang nu de financiering van de overheid voor dit soort onderzoek zo sterk onder druk staat.”

Oplossing voor patient
Met de samenwerking bundelen DCTI en BMM niet alleen inhoudelijke kennis over biomaterialen, ook delen ze breder kennis en kunde. Staring: “Zo vindt er een kruisbestuiving van kennis plaats tijdens de wetenschappelijke jaardagen en bieden we opleidingsmogelijkheden voor onderzoekers, bijvoorbeeld over intellectueel eigendom. Dit laatste is belangrijk in de fase waarin de nieuwe therapie daadwerkelijk op de markt gebracht wordt.” Veel bedrijven die partner zijn in BMM kunnen die nieuwe therapieen verder vermarkten. “Heel belangrijk, want dat is waar we voor gaan: de vertaling van wetenschap en onderzoek naar oplossingen voor patienten”, zegt Staring.

Toekomst van bètaceltherapie
De nieuwe transplantatietherapie met biomaterialen biedt een oplossing voor met name mensen met diabetes type 1. Dit betreft ruim 100.000 Nederlanders, waaronder circa 20.000 kinderen. “Omdat er weinig donoren zijn voor insulineproducerende cellen, wordt stamceltherapie in de toekomst belangrijk. Dan zullen insuline producerende cellen, die vanuit stamcellen verkregen zijn, moeten worden ingepakt met biomaterialen. Samen met BMM werken we dus aan de toekomst van bètaceltherapie”, aldus De Koning.

BMM

  • Budget: 90 miljoen euro
  • 18 onderzoeksprojecten
  • Looptijd: 2008-2014
  • >50 partner (nationaal en internationaal)
  • +/- 400 onderzoekers

DCTI

  • Budget: 11 miljoen euro
  • Looptijd: 2010  – 2015
  • 7 partners
  • 40 onderzoekers

Recente artikelen