Allochtone moeders maken inhaalslag in gebruik van kraamzorg

Array

allochtone vrouwenBijna alle vrouwen die bevallen, maken gebruik van kraamzorg. Dit is echter minder het geval bij vrouwen van niet-westerse allochtone afkomst dan bij autochtone vrouwen. Het aandeel niet-westerse allochtone vrouwen dat gebruik maakt van kraamzorg is wel toegenomen. De ondervraagde vrouwen zijn meestal heel tevreden over de ontvangen kraamzorg.

Gemiddeld 39,5 uur kraamzorg
In 2010-2011 beviel 10 procent van de vrouwen van 15 tot 50 jaar de afgelopen twee jaar van één of meer kinderen. Daarvan beviel 95 procent van één kind, de overige 5 procent van twee of zelfs drie kinderen in die twee jaar. Bijna 95 procent van de moeders heeft na de bevalling gebruik gemaakt van kraamzorg. Gemiddeld gebruikten zij 39,5 uur kraamzorg.

Na ziekenhuisbevalling minder uren kraamzorg thuis
Van de vrouwen die thuis bevielen gebruikte 99 procent kraamzorg. Gemiddeld kregen zij 44,3 uur zorg. Van de vrouwen die in het ziekenhuis bevielen maakte 94 procent gebruik van kraamzorg, voor gemiddeld 38,1 uur. Dat is minder omdat na een bevalling in het ziekenhuis er per ziekenhuisdag uren in mindering worden gebracht op de kraamhulp die moeder en kind thuis krijgen.

Minder kraamzorg bij allochtone vrouwen
Van de vrouwen met een niet-westers allochtone achtergrond maakte een kleiner percentage gebruik van kraamzorg, namelijk 89 procent. Van de autochtone vrouwen was dat 96 procent. Ook gebruikten niet-westers allochtone vrouwen flink minder uren kraamzorg: 29,0 uur ten opzichte van 41,9 uur die autochtone vrouwen gemiddeld gebruikten. Niet-westerse allochtonen bevallen vaker in het ziekenhuis, maar dit verklaart maar voor een klein deel het verschil met de autochtone vrouwen.

Toename kraamzorg bij allochtone vrouwen
Het aandeel vrouwen met een niet-westers allochtone achtergrond dat kraamzorg had na de bevalling is wel toegenomen. In 2001-2003 bijvoorbeeld gebruikte slechts 77 procent van de niet-westers allochtone vrouwen kraamzorg. Vanaf 2007-2009 ligt dit aandeel rond de 90 procent.

Tevreden over kraamzorg
De ondervraagde vrouwen zijn over het algemeen erg tevreden over de hen geboden kraamzorg. Maar liefst 97 procent gaf een 6 of hoger als rapportcijfer. Gemiddeld gaven de vrouwen de kraamzorg na de laatste bevalling zelfs een 8,1.

Bron: CBS/Marieke Houben – van Herten

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen