Oratie: Klein begin, grootse ontwikkeling

oratieDe spectaculaire ontwikkeling van een compleet individu uit een enkele cel, de bevruchte eicel, wordt bestudeerd in het onderzoeksgebied van de ontwikkelingsbiologie – het terrein van prof. Gert Jan Veenstra. Hoe `werkt’ de embryonale ontwikkeling? Welke genen zijn er bij betrokken en hoe wordt de ontwikkeling gestuurd of gereguleerd?

Vanwege de hoeveelheid en dynamiek aan moleculaire mechanismen die de genen reguleren, is het gebied van de embryonale ontwikkeling en differentiatie een rijke bron aan wetenschappelijke ontdekkingen. Zo werd in 2012 de Nobelprijs voor geneeskunde toegekend aan de ontdekking dat al gespecialiseerde lichaamscellen geherprogrammeerd kunnen worden. Door die ontdekking is nieuw licht geworpen op wat er gebeurt met cellen tijdens de embryonale ontwikkeling. De inaugurele rede van Gert Jan Veenstra gaat in op de belangrijkste vragen en uitdagingen in dit vakgebied: Hoe treedt er een (epi)genetische reset op tijdens de normale ontwikkeling, hoe kunnen we die op systeemniveau begrijpen en modelleren, en hoe kunnen we die kennis van de normale ontwikkeling toepassen als het gaat om ontspoorde groei of ontwikkeling (kanker, aangeboren afwijkingen) en de regeneratieve geneeskunde?

Biografie
Gert Jan C. Veenstra (Haarlem, 1969) studeerde medische biologie aan de Universiteit Utrecht en voltooide zijn PhD aan het Hubrecht Instituut van diezelfde universiteit. Van 1997 tot 2002 werkte hij als post-doctoraal onderzoeker bij de National Institutes of Health in Bethesda in de Verenigde Staten. Sinds 2002 is hij werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Datum donderdag 14 februari 2013

Tijd 15:45

Locatie Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Faculteit Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Spreker de heer prof. dr. G.J.C. Veenstra

Titel oratie Klein begin, grootse ontwikkeling

Contactpersoon Wetenschapscommunicatie

E-mail media@ru.nl

bron: Radboud Universiteit Nijmegen