De Gelderhorst en Kentalis slaan handen ineen voor oudere doven

0
475

Stichting De Gelderhorst en Koninklijke Kentalis gaan samenwerken om de zorgketen te verbeteren voor oudere doven. Doordat de beide organisaties hun specialismen en expertise delen, kan beter worden voorzien in de specifieke communicatiebehoeften van oudere doven op terreinen van wonen, zorg en welzijn.

Op 27 februari 2013 tekenden de heer Jan Tempelaar, bestuurder van De Gelderhorst, en de heer Bas van den Dungen, bestuurder van Koninklijke Kentalis het convenant waarmee een duurzame  samenwerking is bezegeld.

BasvandenDungen(L)enJanTempelaar2De Gelderhorst in Ede is het enige centrum voor oudere doven in Nederland en biedt huisvesting, dienstverlening, verpleging en verzorging aan uitsluitend oudere doven. De expertise van Kentalis ligt bij het verlenen van diagnostiek, zorg en onderwijs aan cliënten met beperkingen in horen en communiceren, onder wie oudere doven.

In de samenwerking staat het uitwisselen van expertise centraal. Daarnaast zullen de beide organisaties samen nieuwe methodieken ontwikkelen en gezamenlijk onderzoek verrichten. Ook wordt samen opgetrokken bij het opleiden van medewerkers. De twee organisaties kiezen voor deze samenwerking om de dove oudere cliënten in beide instellingen zorg en dienstverlening te kunnen bieden die nog beter aansluit bij hun persoonlijke wensen en behoeften.