Verhoogd risico op nieuw infarct of overlijden bij depressie na hartinfarct

0
339

Verhoogd risico op nieuw infarct of overlijden bij depressie na hartinfarct
Depressie komt vaker voor bij mensen met een lichamelijke aandoening dan onder de algemene bevolking. Onder andere kankerpatiënten en mensen die hartinfarct hebben gehad, lopen een groter risico op depressie. Patiënten met een depressie hebben een slechtere prognose dan patiënten zonder depressie. Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar dit verschijnsel.

UMCG-promovenda Anna Meijer voerde systematisch literatuuronderzoek en meta-analyses uit van bestaand onderzoek op dit terrein. hartziekteZe concludeert dat patiënten met een depressie na een hartaanval een twee tot drie maal zo groot risico hebben op een nieuw infarct of overlijden dan mensen zonder depressie. Een deel van dit verband wordt verklaard doordat depressieve patiënten vaak ook ernstiger ziek zijn. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen waarom depressie in patiënten met een hartaanval zo slecht is, en of een verbeterde behandeling van depressie ook tot een betere hartprognose leidt.

Daarnaast concludeert Meijer dat er bij kankerpatiënten onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is om een standaard screening op depressie in te voeren. Kankerpatiënten hebben er mogelijk meer aan dat de behandeling van depressie verbeterd wordt dan aan screening op zich, zo stelt Meijer.

Anna Meijer (Zuidlaren, 1977) studeerde Engelse Taal- en Letterkunde en Psychologie in Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Psychiatrische Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd medegefinancierd door ZonMw. Ze blijft ook na haar promotie als onderzoeker werkzaam in het UMCG.

Datum:    27 februari 2013
Promotie: mw. A. Meijer, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: The forest through the trees. Investigating depression in patients with cancer and patients with myocardial infarction using systematic reviews and meta-analytic techniques
Promotor(s): prof.dr. P. de Jonge
Faculteit: Medische Wetenschappen

Bron: RuG