Columbusreis: Healthcare becomes selfcare

Array

ONTDEK SAMEN DE GEZONDHEIDSZORG VAN MORGEN IN SILICON VALLEY
Direct aanmelden voor San Francisco® 25 mei tot 2 juni

columbusreis-logo1In de afgelopen jaren hebben velen in de gezondheidszorg hard gewerkt aan het bieden van zorg ‘op maat’ aan de patiënt. De definities die daarbij gebruikt worden zijn divers, maar de intentie is meestal dezelfde: goede zorg die zorgstandaarden modelleert naar elke individuele patiënt, aangevuld met de service die we zelf graag zouden ontvangen. Deze zorg op maat komt in het gedrang door bezuinigingen en tekorten aan zorgpersoneel. Het RIVM heeft berekend dat het verschil tussen vraag en aanbod tot 2030 elk jaar met ongeveer 1,6% toeneemt. Dat lijkt weinig, maar na 20 jaar is dat verschil zo’n 40% groot. Is er dan nog ruimte voor zorg op maat? Kunnen we dan nog zorg geven zoals we die ook graag zelf zouden ontvangen? Nee, dus moeten we de zorg anders gaan organiseren.

De zorgvraag stijgt vooral door de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken. Juist deze groepen kunnen profiteren van innovatieve technologie die in de laatste jaren ontwikkeld is. Met gentechnologie kan bepaald worden welke medicatie in welke dosering het meest effectief is, en welke preventieve maatregelen men het beste kan nemen om de ontwikkeling van erfelijke ziekten te voorkomen. Technologie die vaak ontwikkeld is voor de consumentenmarkt kan ingezet worden bij het passief (continue en niet-invasief voor lichamelijk welbevinden) en actief (bevragen voor geestelijk welbevinden) monitoren van patiënten. Hierdoor verschuift de zorg van general care naar dedicated care (ook wel ‘personalized medicine’ genoemd).

Met behulp van nieuwe technologie kan die monitoring op een relatief eenvoudige en goedkope wijze worden uitgevoerd. Sociale Media, Mobile Health, communicatie met en sociale veiligheid van patiënten spelen daarbij een sleutelrol. Het verzamelen en verwerken van de toename van gegevens (BigData) vormt een extra uitdaging voor de gezondheidszorg. Door al deze veranderingen krijgen patiënten meer kennis en macht waardoor de verhouding tot hun artsen en ander medisch personeel gelijkwaardig wordt. Patient empowerment evolueert hierdoor van de roep van een enkeling naar een nieuw evenwicht tussen arts en patiënt. Deze nieuwe technologie is er nu al, maar bevindt zich nog buiten het blikveld van de (Nederlandse) gezondheidszorg. Met deze reis gaan we samen in San Francisco technologische bedrijven in de zorg bezoeken, zorg-organisaties ontmoeten die technologische vernieuwingen nu al succesvol toepassen en organisaties opzoeken die zich inzetten voor het empoweren van mensen en patiënten. De reis wordt afgesloten met de ultieme reflectie: “wat betekent dit voor mijn eigen organisatie in de komende 5 jaren?”. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere medereiziger na deze unieke ervaring met meer passie zijn overtuiging over de zorg van de toekomst dan nog sterker kan uitdragen in onze eigen gezondheidszorg.

Om u in te schrijven voor deze Columbusreis volstaat het om het formulier in te vullen en naar Columbusreizen te versturen. Zij sturen u dan binnen 24 uur een bevestiging retour. Uw plaats is dan gereserveerd.  De plaatsen voor deze reis zijn beperkt tot 25 deelnemers, in onze definitieve bevestiging wordt ook het chronologisch inschrijfnummer weergegeven. De deelnameprijs bedraagt 5.850 euro.

[button color=”red” url=”http://columbusreis.nl/inschrijven/”] Inschrijven [/button]

Programma overzicht

columbusreis(1)Het programma is opgebouwd uit drie componenten: mensen, processen en technologie. We komen in contact met de mensen die binnen de gezondheidszorg gebruik willen maken van de nieuwe, reeds voorhanden zijnde innovatieve technologieën.
We bezoeken zorgorganisaties die deze succesvol in hun dagelijkse werkzaamheden hebben toegepast, en we komen in contact met de mensen achter die innovaties.

ZATERDAG 25 MEI

Vertrek naar San Francisco® vanaf Schiphol Amsterdam.

ZONDAG 26 MEI

Kennismaking met elkaar en bespreking van het programma*
Verkenning van San Francisco®. De avond is vrij.

MAANDAG 27 MEI

Bezoek aan 23andMe, CureTogether en Fitbit. In de avond ontmoeting
met Gary Wolf.

DINSDAG 28 MEI

Bezoek aan BJ Fogg op de Stanford University, Health Horizons,
Scanadu en Dr. Paul Abramson – de Quantified Doctor. De avond is vrij.

WOENSDAG 29 MEI

Verrassend intermezzo van de reis waarbij de nadruk ligt op netwerken.

DONDERDAG 30 MEI

Bezoek aan AliveCor, Ginger.io en IBM Watson.
In de avond een typisch Amerikaans familie-uitstapje.

VRIJDAG 31 MEI

Bezoek aan Kaiser Permanente en de Consul Generaal.
Aansluitend evaluatie en afronding van de reis. De avond is vrij.

ZATERDAG 1 JUNI

Vertrek vanaf San Francisco® International Airport naar Schiphol Amsterdam.

*Het programma kan door omstandigheden op onderdelen wijzigen

Recente artikelen